آرشیو ماهانه: ژانویه 2022

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۱۱۱

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 94

    جا خالی داد که با نفس نفس اضافه کردم : _مال منه و هر بلایی که بخوام سرش میارم با این حرف انگار بدجور آتیشش زده باشم مشت محکمش رو توی شکمم کوبید و بلند فریاد زد : _خفه شووووو !! با دیدن حرص خوردنش درست عین دیونه …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۱۱۰

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 94

    زودی قرص رو بالا انداختم و با اعصابی متشنج درحالیکه سرمو به پشتی صندلی تکیه میدادم چشمام رو بستم ولی نتونستم خوددار باشم و بالاخره پرسیدم : _کی خواستگاری و مراسمه ؟؟! با چشمای بسته حس کردم رو به روم روی مبلا نشسته و خیره و با دقت …

ادامه مطلب »

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۵۹

رمان ویدیا جلد دوم

#ایران_تهران     دکتر از اتاق عمل بیرون اومد. با باز شدن در اتاق عمل علیرام و بقیه به سمت دکتر رفتند.   دکتر نگاه خسته اش رو به بقیه دوخت.   – خدا رو شکر حالش خوبه، گفته بودم بخاطر ضربه ای که تو بچگی به سرش خورده، و …

ادامه مطلب »