دوشنبه , شهریور ۲۹ ۱۴۰۰

آرشیو ماهانه: سپتامبر 2021

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۹۷

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 94

  _باز چه گَندی زدی نیما !! گَند ؟! داشت از چی حرف میزد ؟! اخمامو توی هم کشیدم و جدی پرسیدم : _داری از چی حرف میزنی ؟؟ صدای نفس نفس زدن های عصبیش توی گوشم پیچید و حرصی گفت : _باورم نمیشه تا این حد دیونه شده باشی …

ادامه مطلب »

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۵۱

رمان ویدیا جلد دوم

#ایران_تهران #علیرام   قلب پانیذ از اینهمه نزدیکی محکم در سینه اش می کوبید.   با حرفی که علیرام زد نگاه در نگاه پر حرف علیرام دوخت.   کاش می توانست دهن باز کند و بگوید “من هم از اینکه بخوام از دستت بدم می ترسم”؛ اما سکوت کرد. علیرام …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۹۶

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 94

    یکی از پرستارا با عجله به سمتم اومد _چی شده ؟! اشاره ای به آیناز بیهوش تو بغلم کردم و از ته دل فریاد زدم : _توی جاده پیداش کردم کمکش کنید حالش خیلی بده !! اشاره ای به پرستارای دیگه کرد و بلند گفت : _ تخت …

ادامه مطلب »