آرشیو ماهانه: می 2020

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۳۷

  صدای جیغ نورا توی خیابون پیچید و خون بود که از دماغم بیرون میزد امیرعلی بالای سرم ایستاد و حرصی گفت :   _بار آخرت باشه که میخوای من رو با زن و بچم تهدید کنی !!   عصبی بدون اینکه فرصت رو از دست بدم بلند شدم و …

ادامه مطلب »

رمان غرقاب پارت ۴۸

  ـ حالا من با این همه عشق چیکار کنم؟ چیکار کنم وقتی مسبب حال پاره ی تن مادرپدرمی و خودت…پاره ی تن من! پاره ی تن یک زن شدن، یعنی تمامش را تصرف کردن و من از صاحب تمام و کمال وجودم، گله داشتم. دلشکسته بودم…و بدبختی یک زن، …

ادامه مطلب »

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۱۲

#تهران #اسپاکو هاویر در اتاق را بست.اسپاکو نگاهی به هاویر انداخت -راستی این بخیه‌های زیر شکمم برای چیه؟انگار تازست. هاویر ماتش برد.چطور باید به اسپاکو میگفت در این تصادف نحس نه تنها حافظه‌اش بلکه قسمتی از وجودش،جنین نازپرورده‌اش را نیز از دست داده؟ -هاویر با توام.به چی خیره شدی؟ -اوووممم..اون …

ادامه مطلب »

رمان غرقاب پارت ۴۷

  ـ من…من فقط توی عصبانیت هولش دادم غوغا. هولش دادم که بره عقب و بتونم برم و یه وقت بهتری حرف بزنیم. پلک هم نمی زدم. سرم را به سمتش چرخاندم و قلبم، طوری تیر کشید که انگار با چاقو پاره اش کردند. نگاهم را که دید باز چشم …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۳۶

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 36

  بی اختیار خیره پسربچه تُپل و چشم درشتی که قطره های اشک از چشماش سرازیر بودن و فین فین کنان شلوارم رو توی چنگش میفشرد بودم که نورا تکونی به دستم داد تا ولش کنم و با ناراحتی خطاب به پسربچه لب زد : _هیچی نیست پسرم گریه نکن …

ادامه مطلب »

رمان غرقاب پارت ۴۶

  ********************************************************************* نمی دانستم، چندمین باری بود که همراهش را می گرفتم و به جز بوق های ممتد و عصبی کننده، چیزی عایدم نمی شد. خسته، کلافه، مستأصل و نالان، برق راهرو را خاموش کرده و با قدم هایی سبک به سمت اتاق مشترکشان حرکت کردم. دستگیره را لمس کرده …

ادامه مطلب »

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۱۱

#اسپاکو ویهان از اتاق خارج شد و با آشو سینه به سینه درآمد.آشو با دیدن حال پریشان ویهان،دلیل حالش را درک کرد.دست روی شانه‌ی برادر گذاشت‌ -آروم باش مرد،همه چی درست میشه.بالاخره اسپاکو گذشته رو به یاد میاره و میفهمه که تو چقدر دوستش داری. -من نمیخوام‌ همه‌ی اون گذشته‌ی …

ادامه مطلب »

رمان غرقاب پارت ۴۵

  حجم کلافگی صدایش باعث شد، خیره به درختان باغ که در تاریکی موهوم به نظر می رسیدند، زمزمه کنم. ـ راست گفتی که بیا به چیزای خوب فکر کنیم. ترسا انگار مسری ان. ترست توی جون منم نشست. هردو آهی کشیدیم و این بار، باز او بود که یک …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۳۵

  _چطور جرات کردی بدون اجازه سرتو بندازی پایین و بیای داخل ؟! منشی بخت برگشته که از صدای داد نیما و این حجم زیاد خشمش تقریبا خشکش زده بود به خودش اومد و دستپاچه لب زد : _ببخشید قربان ولی من همیشه ای…. نیما عصبی لبه کتش رو کنار …

ادامه مطلب »

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۱۰

#ایران_تهران #ویدیا خدمت کارها در تکاپوی چیدمان خانه برای مراسم شب بودند. هر سه خواهر سخت در حال رسیدگی به امور مراسم بودند.قرار بود بعد از مراسم به آرایشگاه بروند. ویدیا از قبل به پسرهایش گوشزد کرده بود تا شب خودشان را زود به مراسم برسانند.بالاخره بعد از ناهار هر …

ادامه مطلب »