یکشنبه , می 9 2021

آرشیو برچسب های: رمان معشوقه اجباری ارباب

رمان معشوقه اجباری ارباب

رمان معشوقه اجباری ارباب

رمان معشوقه اجباری ارباب براساس داستانی واقعی❌ بسم االله الرحمن الرحیم مامانم شونه هامو تکون داد و صدام می زد: – آنی؟ آنی؟ – هووم. – هووم چیه ؟ پاشو ببینم ؟ مگه نمی خواي بري خیاطی ؟ با شنیدن اسم خیاطی چشمامو باز کردم و سیخ نشستم و گفتم: …

ادامه مطلب »