آرشیو ماهانه: جولای 2021

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۹۲

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 92

    با این حرفش زودی مبل رو دور زدم و کنارش نشستم _راستش رو بگو چی میدونی ؟! بدون اینکه نیم نگاهی سمتم بندازه بی تفاوت شونه ای بالا انداخت و گفت : _هیچی !! مطمعن بودم از چیزایی باخبره و داره از لج من اینطوری میگه پس حرصی …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۹۱

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 91

  _ولی اینطور به نظر نمیاد یعنی چی این حرفش ؟! نکنه به چیزی شک کرده آب دهنم رو صدادار قورت دادم و لرزون نالیدم : _ها یعنی چی ؟؟ با تمسخر نگاهش رو با دقت توی صورتم چرخوند و گفت : _آخه در نبود من از این رو به …

ادامه مطلب »

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۴۸

رمان ویدیا جلد دوم پارت 48

#ایران_تهران #پانیذ   آنا چرخی دور پانیذ زد. -باورم نمی شه این خودتی پانی! خدای من، چقدر خوشگل شدی!! از این تعریف آنا، قند تو دل پانیذ آب شد. -امشب فکر کنم خوب دلبری کنی! پانیذ با یادآوری علیرام دلش لرزید. آنا دست دراز کرد و دست پانیذ را گرفت …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۹۰

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 90

    ” آیناز “ با وجود ضعف و بیحالی که داشتم صدای آروم صحبت کردنشون به گوشم میرسید و تقریبا میفهمیدم که دارن چی با هم پِچ پِچ میکنن یعنی واقعا ممکن بود باردار باشم ؟! وااای خدا نکنه همچین چیزی وگرنه بدبخت میشدم چطور میخواستم همچین چیزی رو …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۸۹

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 89

    بلند شد و وحشت زده به سمت دستشویی‌ هجوم برد و طولی نکشید که صدای عوق های بلندی که میزد توی خونه پیچید یکدفعه چش شده بود ؟! نکنه باز مریض شده ؟! از بس چیزی نمیخوره بایدم این بلاها سرش بیاد حوصله دوباره مریض داری نداشتم پس …

ادامه مطلب »