رمان سفر به دیار عشق

رمان سفر به دیار عشق پارت 3

3
(3)

ماقت کردی دختر… حماقت کردی… شاید اگه اون کار رو نمیکردی یه راهی واسه برگشت همگیمون بود

سیاوش بعد از مرگ ترانه نتونست ایران بمونه… واسه ی دو سالی از ایران رفت ولی اونجا هم دووم نیاوردو برگشت… سیاوش همیشه بهش میگه حداقل اینجا میتونم به سر خاکش برم ولی اونجا هیچ نشونی از عشقم نیست… هنوز که هنوزه آخر هفته ها سر خاک ترانه میره و باهاش درد و دل میکنه

-آخه مگه واست چی کم گذاشتم لعنتی… حتی اگه از اول هم من رو نمیخواستی بعد اون همه عشق و محبتی که نثارت کردم هیچ حسی به من پیدا نکردی… درسته جدی بودم ولی در برابر تو که عشقم رو نشون میدادم

با اینکه هیچ علاقه ای به ازدواج نداشت ولی دلش نیومد دل خونوادش رو بشکنه… با انتخاب ترنم باعث نابودی سیاوش و خونوادش شد هر چند اونا اون رو مقصر نمیدونند ولی خودش همیشه شرمنده ی اوناست… برای دل خونوادش راضی به ازدواج با دختری شده که هیچ علاقه ای بهش نداره…

با خودش میگه شاید اینجوری بهتر باشه… به ترنم اون همه علاقه داشتم اون کار رو باهام کرد… بهتره این بار کسی رو انتخاب کنم که اون دوستم داشته باشه

با همه ی این حرفا خودش هم میدونه اصلا به سمتش جذب نمیشه… هنوز دلش در گرو عشق ترنمه

با حرص میگه: باید فراموشش کنم

هر چند خودش هم میدونه که نمیتونه… خودش هم میدونه که اگه قرار بود فراموش کنه توی این چهار سال این عشق رو ریشه کن میکرد ولی هر کار کرد نشد… مخصوصا با این رفتارای اخیرش بیشتر به این موضوع پی میبره

آهی میکشه و بی هدف به جلو پیش میره

********

خودم رو جلوی خونه میبینم… باورم نمیشه کل مسیر رو پیاده اومدم… ماندانا بهم میگه بعد از چهار سال دیگه باید عادت کرده باشی… پس چرا باز خودت رو با فکر کردن به گذشته ها آزار میدی… خودم هم نمیدونم چرا؟؟… بعضی چیزها دست خود آدم نیست… هر چند وقتی این جواب رو به ماندانا میدم میگه هیچ هم اینطور نیست تو خودت نمیخوای وگرنه همه چیز به اراده ی خود آدماست… شاید هم حق با اون باشه… کلید رو از کیفم در میارمو در رو باز میکنم… به داخل حیاط قدم میذارم… آروم آروم به سمت ساختمون حرکت میکنم… سعی میکنم بعد از همه ی اون حرفایی که به سروش زدم آروم باشم… خداییش خیلی سخت بود بعد از مدتها جلوی عشقت واستی و بگی تو دیگه انتخاب من نیستی ولی چاره ای نداشتم… هر چند خیلی چیزای دیگه گفتم اما سخت ترینش برام دروغی بود که باید گفته میشد… امروز پس از مدتها دوباره تونستم حرفمو بزنم… هر چند باز باورم نکرد ولی حداقلش از بازی مسخره ای که شروع کرده بود دست کشید… یعنی امیدوارم دست کشیده باشه… هنوز مطمئن نیستم این بازی رو تموم کرده ولی امروز رو کوتاه اومد… به در ورودی میرسم… با بی حوصلگی در رو باز میکنمو وارد خونه میشم… خونه سوت و کوره… لبخندی رو لبم میشینه… واسه ی اولین بار از نبودنشون خوشحالم… میترسیدم منتظرم بمونند تا من رو به زور به مهمونی ببرند… مثله اینکه عمو برای اولین بار حریف بابا نشد… لبخندی رو لبام میشینه و با خوشحالی به سمت اتاقم میرم… همین که چشمم به در اتاق میخوره لبخند رو لبام خشک میشه…« ساعت 9 آماده باش… طاهر میاد دنبالت… یه لباس روی تختت هست برای امشب همون رو بپوش»… آه از نهادم بلند میشه… دلم میخواد سرمو بکوبم به دیوار

زیر لب زمزمه میکنم: حالا چیکار کنم؟

با ناراحتی به سمت در اتاقم میرم… با اخم کاغذی رو که با دست خط طاها نوشته شده و به در چسبیده در میارم… دوباره نگاهی به کاغذ میندازم… بعد از چند ثانیه با غصه نگامو ازش میگیرم… در اتاق رو باز میکنمو به داخل اتاق میرم… یه جعبه روی تختم خودنمایی میکنه… در رو میندمو به سمت میزم میرم… کاغذ و کیف رو روی میز میذارمو میخوام به سمت تختم برم که گوشیم زنگ میخوره… زیپ کناری کیفمو باز میکنمو گوشیم رو از داخلش بیرون میارم… با دیدن شماره ی ماندانا تعجب میکنم… آخه تازه همین چند روز پیش بهم زنگ زده بود پس چی شد دوباره الان زنگ زده… ماندانا اکثرا ماهی یه بار برام زنگ میزنه… زنگ زدن دوباره اش اون هم بعد از دو سه روز واقعا عجیبه… نگران میشم که نکنه اتفاقی براش افتاده… با نگرانی جواب میدمو میگم: بله؟

ماندانا با لحن شادی میگه: سلام ترنم جونم

با شنیدن صدای شادش خیالم راحت میشه

با لبخند میگم: سلام مانی… چی شده خساست رو کنار گذاشتی و تو این ماه دو بار زنگ زدی؟

با جیغ میگه: من خسیسم یا تو؟ حالا خوبه من ماهی یه بار زنگ میزنم تو که هر دو سال یه بار یه تک هم نمیزنی

خندم میگیره… بدبخت راست میگه… صدای ریز ریز خندمو میشنوه و با مسخرگی میگه: راحت باش عزیزم… چرا اونجور یواشکی میخندی… راحت بخند…

با این حرفش دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنمو با صدای بلند میخندم

ماندانا با حرص میگه:خوبه خودت هم می

💔سفر به دیار عشق💔, [۲۸.۰۶.۱۶ ۱۸:۱۷]
دونی دارم حقیقتو میگم بعد تازه اعتراض هم میکنی

بعد با غرغر ادامه میده: مردم عجب رویی دارن والله… به پررو گفتی زکی

با خنده میگم: همه که مثله تو شوهر پولدار ندارن

با ناراحتی ساختگی میگه: پولدار چیه خواهر… باورت میشه شبا نون خشک رو با آب دهنمون خیس میکنیم و میخوریم

من که تازه خندیدنم تموم شده بود با شنیدن این حرف پقی میزنم زیر خنده و با داد میگم: مانــــــی

ماندانا: مرگ… این چه وضع صدا کردنه… همین کارا رو کردی دیگه از دستت فراری شدم اومدم اینور آب

-دروغگو… خودت از خدات بود بری

ماندانا با مسخرگی میگه: چی میگی واسه خودت… من اگه از خدام بود تنها دلیلش عذابهای روحی و روانی ای بود که تو بهم میدادی… امیر وقتی بدن کبود شده ی من رو دید دلش برام سوختو گفت دیگه ترنم چاره ای برام نذاشته بهتره تا تو رو به کشتن نداده بریم

-برو بابا… من اصلا انگشتم به تو میخورد؟

ماندانا با جدیت میگه: پس اون عمه ی من بود هر دو دقیقه به دو دقیقه سقلمه ای نثار من میکرد و میگفت مانی نفس نکش دی اکسید کربن تولید میکنی… مانی نخند مگس میره تو حلقت.. مانی حرف نزن پشه ها از خواب بیدار میشن

همونجور که لبخند به لب دارم میگم: خیلی مسخره ای

با لحن با مزه ای میگه: مسخره بودن شرف داره به ضارب بودن…اصلا خبر داری هنوز پهلوی من کبوده… هر وقت این کبودیا از بین میره میام ایران دوباره از تو کتک میخورم و برمیگردم… امیر گفته اینبار که ترنم کتکت زد میریم ازش شکایت میکنیم حداقل یه دیه ای چیزی ازش بگیریم تا پول نون خشکمون جور بشه

دوباره خندم میگیره همونجور ادامه میده: آخه میدونی نون خشکمون هم به ته کشیده… از این به بعد هر وقت گشنمون شد باید بریم یه خورده هوا بخوریم

از بس خندیدم اشک از گوشه ی چشمم سرازیر شده

با خنده میگم: بسه دیگه ماندانا… دلم درد گرفت

ماندانا با خونسردی میگه: برو یه قرص دل درد بخور خوب میشه

بعد دوباره به حرفاش ادامه میده: دیگه هم نپر وسط حرفم… مثلا بزرگتری گفتن کوچیکتری گفتن اصلا بلد نیستی با بزرگتر خودت حرف بزنی

با لبخند میگم: کوفت… خوبه فقط دو ماه بزرگتری

با حرص میگه: دو ماه کمه… من 60 روز از تو زودتر به دنیا اومدم

مسخره بازیهاش رو خیلی دوست دارم

با خونسردی میگم: درسته 60 روز زودتر به دنیا اومدی ولی از لحاظ عقلی انگار هنوز به دنیا نیومدی

با داد میگه: ترنـــــــــــــم

با لحن حرص درآری میگم: چیه ؟حقیقت تلخه؟

ماندانا: اگه اونجا بودم زندت نمیذاشتم… اینبار که اومدم بهت اجازه نمیدم با نی نی گلم بازی کنی… میترسم مثله خودت بی ادب بار بیاد…

بعد با غرغر میگه: دختره ی بی ادبه بی خاصیته بی تربیت

ریز ریز میخندم

ماندانا: آره بخند… حالا بخند وقتی اومدم چنان حسابی ازت برسم

یهو لحنش جدی میشه و میگه: راستی ترنم؟

از این تغییر لحن ناگهانیش میگم: چیه؟

با غصه میگه: خیلی نگرانم

ته دلم خالی میشه و با ترس میگم: مگه چی شده؟

آه از ته دلی میکشه و میگه: فعلا که هیچی ولی نگرانم در آینده این هوا رو سهمیه بندی کنندو ازمون پول بگیرن… بعد اگه من و امیر و این نی نی مون گشنه موندیم چیکار کنیم؟

با داد میگم: مانی به خدا خیلی خیلی خیلی خیلی………

اصلا نمیدونم چی بگم… تو ادامه ی جملم میمونم

که ماندانا خودش ادامه میده و میگه: خودم میدونم… لازم نکرده مغز فسیل شدتو به کار بندازی… بنده خیلی خیلی گلم

با داد میگم: خلی

ماندانا: برو بابا اونقدر از مغزت استفاده نکردی دیگه گل و خل رو هم نمیتونی از همدیگه تشخیص بدی؟

با حرص میگم: مانی اگه زنگ زدی چرت و پرت بگی قطع کنم باید برای مهمونی آماده شم؟

ماندانا: چـــــــــــــــی؟

-چته دیوونه

ماندانا با خوشحالی میگه: بالاخره از خونه نشینی دست برداشتی… ایول دارم بهت امیدوار میشم

لبخند غمگینی رو لبم میشینه و میگم: دلت خوشه ها… اگه میدونستی دارم کجا میرم دست و پامو میبستی و میگفتی حق نداری پاتو از خونه بیرون بذاری؟

ماندانا با نگرانی میگه: ترنم مگه قر……….

یهو صدای امیر میاد

امیر: مانی داری با کی حرف میزنی؟

ماندانا: ترنم یه لحظه گوشی

ترنم: راحت باش

ماندانا: با ترنم

امیر: سلام من رو به خواهری خودم برسون

لحن امیر با شنیدن اسم من اونقدر مهربون میشه که لبخندی رو لبم میشینه

از وقتی مانی داستان زندگیمو براش تعریف کرده با من اینجوری حرف میزنه… البته قبلنا هم باهام مهربون بود اما الان این مهربونی بیشتر شده… بعضی وقتا حس میکنم از روی دلسوزی یا ترحمه… ولی اونقدر بی ریا حرف میزنه آدم دلش نمیاد ناراحتش کنه و بگه نیازی نیست واسم دل بسوزونی… با صدای ماندانا به خودم میام

ماندانا: ترنم خودت که شنیدی برادر دوقلوت اومده جلوم نشسته و سلام میرسونه

-دختره ی خل و چل اینقدر

💔سفر به دیار عشق💔, [۲۸.۰۶.۱۶ ۱۸:۱۷]
شوهرت رو اذیت نکن… طلاقت میده ها

ماندانا با صدای بلند میخنده و میگه: کارش پیش من گیره… اگه طلاقم بده اونقدر اون جغلمو به جونش میندازم که خودش به غلط کردن بیفته

صدای خنده ی امیر رو میشنوم… خودمم خندم میگیره

وقتی خنده هامون تموم میشه ماندانا جدی میشه و میگی: مسخره بازی بسه… بگو موضوع مهمونی چیه؟

دیگه صدایی از امیر نمیشنوم… با خودم میگم شاید رفته… اگه امیر اونجا باشه یه خورده معذب میشم اما روم نمیشه از ماندانا چیزی بپرسم

-خوبه خودت هم میدونی کارات مسخره بازیه

ماندانا: ترنــــم

آهی میکشمو میگم: داد نزن میگم… نامزدی مهساست

لحنش یه خورده عصبی میشه میگه: همون دختره ی لوس و ننر رو میگی؟

-مانی

ماندانا: چیه… مگه دروغ میگم… اون یه دختر عقده ایه که برای پوشوندن ضعف های خودش از مشکلات تو سواستفاده میکنه… واقعا براش متاسفم

با ماندانا موافقم اما چی میتونم بگم… ماندانا وقتی میبینه حرفی نمیزنم میگه تو رو سننه؟ نامزدی مهساست که باشه

-دیوونه منظورم اینه جایی که میخوام برم همون مهمونی نامزدی مهساست

با داد میگه: چــــــی؟

-مانی آروم باش

صدای امیر رو میشنوم که با نگرانی میگه: مانی چی شده؟

پس امیر هنوز هم اونجاست

ماندانا: بعدا برات میگم فعلا بذار این دختره ی احمق رو آدم کنم

بعد خطاب به من میگه: این همه مهمونی رو ول کردی و چسبیدی به نامزدیه اون دختره ی خل و چل

-مانی من………

میپره وسط حرفمو میگه: مانی بمیره از دست تو خلاص شه… دختر آخه میخوای بری اونجا چه غلطی کنی… که با دوستاش تو رو به باد تمسخر بگیرن و جالبش اینه که خونوادت هم بهت اجازه ندن از خودت دفاع کنی

-مانی میذاری حرف بزنم یا نه؟

با خشم میگه: چی داری بگی؟… بنال… بهتره بتونی قانعم کنی وگرنه دست بردار نیستم

-من از خدامه پامو توی اون مهمونی مزخرف نذارم

ماندانا با لحنی گرفته میگه: لابد باز هم اجبار

با پوزخند میگم: خودت که میدونی اگه نرم اونوقت سیاه و کبودم میکنند بعد با خودشون میبرن

ماندانا: ایکاش الان پیشت بودم

با مهربونی میگم: کاری از دستت ساخته نبود

ماندانا: زنگ زده بودم که بگم… برنامه مون جلو افتاده… امیر همه کاراش رو کرده و ما برای آخر هفته بلیط داریم… که با این حرفت حالم گرفته شد

با خوشحالی میگم: ماندانا راست میگی؟

با ناراحتی میگه: کاسه تو بیار ماست بگیر

ازش خوشم میاد وقتی ناراحته هم دست از خنده و شوخی برنمیداره… لبخندی میزنمو میخوام چیزی بگم که خودش میگه: مگه باهات دروغ دارم

-خیلی خوشحالم… فقط ساعت چند فرودگاه باشم

ماندانا: لازم نیست تو فرودگاه بیای… بهتره یکسره بیای خونه ی من و امیر… مامان و مادر شوهرم خونه رو آماده کردن… آدرس هم همون جاییه که هر سال میای

-این حرفا چیه… فرودگاه میام

ماندانا: من از خدامه زودتر ببینمت اما درست نیست تنها این همه راه بیای بهتره ساعت 4 خونمون باشی

لبخندی میزنمو میگم: باشه گلم

ماندانا: ترنم هیچ جور نمیشه امشب رو بیخیال بشی؟

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۱.۰۷.۱۶ ۰۰:۰۱]
با ناراحتی میگم: من که از خدامه… اما خودت بگو چه طوری؟

ماندانا: میدونی بدبختی کجاست من حس میکنم دل خونوادت از سنگ شده… ترانه مرده درست… اما تو هنوز زنده ای… مگه تو دخترشون نیستی… حتی اگه تو هم مقصر باشی نباید که تا آخر عمر این طور باهات برخورد کنند… هر روز خردت میکنند… احترام پدر و مادر واجبه که باشه اما دلیل نمیشه که هر بلایی دلشون خواست سرت بیارن و تو هم در آخر بگی چون احترامشون واجبه پپس باید سکوت کنم

-خودت هم میدونی دلیل سکوت من این حرفا نیست… من اگه چیزی نمیگم چون دیگه بریدم… دیگه خسته شدم… چون هر چی گفتم نتیچه ای نداد… وقتی حرفامو میشنوند و خودشون رو به نشنیدن میزنند چیکار میتونم کنم… در مورد رفتار پدر و مادرم هم خیلی فکر کردم ولی هیچوقت به نتیجه ای نرسیدم… اگه شباهت زیاد به پدرم نبود با خودم میگفتم لابد بچه شون نیستم… این همه بی مهری واسه ی خودم هم جای تعجب داره

ماندانا حرفی نمیزنه

نگاهی به ساعت اتاقم میندازم مثله خودم خاک گرفته ست… ولی حداقل هنوز درست کار میکنه… ساعت هشته… وقتی میبینم ماندانا حرفی نمیزنه میگم

-مانی من باید برم آماده شم

با ناراحتی میگه: من اگه به جای تو بودم خودمو شبیه دراکولا درست میکردمو به مهمونی میرفتم به یه شب کتک خوردن می ارزید

حتی ابراز ناراحتیهاش هم به آدمیزاد نرفته

زیر لب میگم: همین کارا رو میکنی که به سالم بودنت شک میکنم

بعد صدامو بلندتر میکنمو میگم: آخه دخترجون اگه من اینکارو کنم که طاهر اول پوست سرمو میکنه… بعد یه لباس درست و حسابی تنم میکنه… بعد هم به زور من رو میبره

ماندانا: طاهر دنبالت میاد؟

-اوهوم

ماندانا: ترنم…

حس میکنم ماندانا میخواد یه چیزی بگه ولی نمیتونه

-مانی راحت باش

ماندانا: ترنم نمیخوام ناراحتت کنم اما فکر کنم یه چیز رو فراموش کردی

با تعجب میگم: چی؟

ماندانا: سروش و خونوادش

سعی میکنم با شنیدن اسم سروش خونسرد باشم… ولی حتی از شنیدن اسمش هم ضربان قلبم بالا میره

به سختی میگم: چه ربطی داره؟

ماندانا: سروش و خونوادش از فامیلهای دورتون هستن… درسته تو مهمونیهای ساده زیاد شرکت نمیکنند اما تا اونجایی که من یادمه تو چنین مراسمایی شرکت میکردن

آه از نهادم بلند میشه… اصلا یادم نبود… حق با مانداناست… مطمئنم امشب همگیشون هستن…مامان سارا مادر سروش… بابا فرزاد پدر سروش… سیاوش برادر سروش… سها خواهر سروش… و بدتر از همه سروش و نامزدش

ته دلم خالی میشه

اشک تو چشمام جمع میشه… اصلا تحمل این یکی رو ندارم… ایکاش میشد امشب خونه بمونم

ماندانا که حرفی از من نمیشنوه با نگرانی میگه: ترنم حالت خوبه؟

با صدایی که به زور شنیده میسه میگم: خوبم مانی… خوبم

ماندانا با دلسوزی میگه: ترنم مثله همیشه باش بی تفاوته بی تفاوت

تو صداش دلسوزی و ترحم موج میزنه

دوست ندارم اینجوری باهام حرف بزنه

حرفو عوض میکنمو میگم: مانی آخر هفته منتظرت هستم… بهتره دیگه برم آماده بشم… ساعت نه طاهر میاد دنبالم

ماندانا: ترنم میدونم سخته

لحنمو مهربون تر میکنم و میگم: میدونم که میدونی… ممنونم که تمام این سالها باورم داشتی… ممنون که دوستم موندی… مرسی که هیچوقت تنهام نذاشتی

ماندانا: چیکار کنم خدا زد پس کلم و گرنه من و چه دوستی با دیوونه ای مثله تو

ماندانا سعی میکنه با شوخی و خنده حرف بزنه تا این لحظه های آخر خوشحالم کنه اما نمیدونه من دل مرده تر از این حرفا هستم

-چی بگم بهت… فقط میتونم بگم جواب ابلهان خاموشیست

ماندانا: یعنی الان نشستی توی تاریکی… حالا درسته ابلهی ولی این همه خاموشی هم خوب نیستا… همینجوری که کور…..

-مانـــــی

خندم میگیره… مثله که قصد قطع کردن نداره

بی توجه به داد من میگه: راستی ترنم؟

-هان؟ زودتر بگو باید آماده شم

ماندانا: هان چیه بی تربیت… باید بگی بله؟

-مـــــانـــــی

ماندانا: یه جور عجله به خرج میدی که انگار داری به مهمونی دوست صمیمیت میری

-حوصله ی داد و بیداد ندارم و گرنه دلم راضی به رفتن نیست

ماندانا: واقعا نمیدونم چی بگم؟

-لازم نیست چیزی بگی… اون حرفتو بزن… بعد هم قطع کن تا برم لباس بپوشم

ماندانا: وای باز داشت یادم میرفتا…. مهران داره باهامون برمیگرده

لبخندی رو لبم میشینه و خوشحالی میگم:این که خیلی خوبه

ماندانا: آره… امیر راضیش کرده… قرار شده تو ایران با همدیگه یه شرکت تاسیس کنند

مهران برادر مانداناست… هر چند شناخت زیادی ازش ندارم…. من و ماندانا توی دانشگاه با هم دوست شدیم و من فقط یکی دو بار مهران رو که برای سر زدن به خونوادش به ایران اومده بود دیدم… توی همون چند تا برخورد فهمیدم که پسر خیلی خوبیه… اینطور که شنیدم به بهونه ی تحصیل به کاندانا رفت و بعدش همونجا موندگار شد… حت

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۱.۰۷.۱۶ ۰۰:۰۱]
ی کارای امیر و ماندانا رو هم خودش جور کرد

با مهربونی میگم: خیلی خوشحال شدم عزیزم

ماندانا: مرسی گلم برو به کارات برس فقط پنج شنبه یادت نره

-باشه گلم… حتما

از ماندانا خداحافظی میکنم…تماس رو قطع میکنمو گوشی رو داخل کیفم میذارم

چشمام رو میبندمو نفس عمیقی میکشم

زیرلب زمزمه میکنم: ترنم تو میتونی… مطمئنم که مثله همیشه میتونی

چشمامو باز میکنمو به سمت تخت میرم… جعبه رو باز میکنم… لباس یشمی رنگی رو داخل جعبه میبینم… بدون توجه به مدلش، لباس بیرونم رو ازتنم خارج میکنم… اون لباس رو میپوشم… موهام رو پشت سرم ساده میبندم… شال همرنگ لباس رو روی سرم میندازم… به سمت کمد میرمو یکی از مانتوهای بلندم رو انتخاب میکنم…مانتو رو روی لباسم میپوشم… آرایش مختصری میکنمو کیفمو از روی میز برمیدارم… وقتی حس میکنم آماده ام از اتاق خارج میشم… میخوام برم توی حیاط منتظر طاهر بشم که در سالن باز میشه و طاهر وارد میشه… با تعجب نگاش میکنم… هنوز که 9 نشده… نگاهی به ساعت توی سالن میکنم هنوز یه ربع به نه هست

طاهر که سرش پایینه متوجه ی من نمیشه… همینجور متفکر به سمت اتاقش قدم برمیداره…

با صدای سلام من به خودش میاد

همین که منو میبینه کم کم اخماش تو هم میره و میگه: کجا تشریف میبردی؟

با ملایمت میگم: داشتم میومدم حیاط تا اومدی سریع بریم

انگار از جواب من قانع شده چون سری تکون میده و میگه: تو سالن بمون میخوام لباسم رو عوض کنم

زیر لب باشه ای میگمو به سمت مبل میرم… طاهر هم به سمت اتاقش میره… روی یکی از مبلا میشینمو منتظر طاهر میشم… اگه قرار باشه بین خونوادم یکی رو انتخاب کنم طاهر بهترین گزینه برای منه… طاهر عاشق مامان و باباست… تحمل اشک مامان و عصبانیت بابا رو نداره… فقط زمانهایی که مامان و بابا ناراحت میشن باهام بدرفتاری میکنه… حتی یادمه اون روزای اول پا به پای سروش برای اثبات بی گناهی من پیش میرفت… اما با پیدا شدن اون عکسا توی کیفم همه چیز خراب شد… هنوز هم نمیدونم اون عکسا از کجا سر از کیفم درآورد… طاهر در روزهای عادی نسبت به من بی تفاوت و سرد عمل میکنه و همین باعث میشه که بعضی مواقع فکر کنم هنوز از من متنفر نیست حتی مثله بقیه در مورد من بد نمیگه… فقط وقتایی که ناراحتیه مامان و بابا رو میبینه عصبی میشه ولی تو صدای بقیه نفرت موج میزنه و همین باعث میشه یه خورده ازشون بترسم هر چند طاهر هم هیچوقت کمکم نمیکنه ولی همین که کاری به کارم نداره خودش خیلیه… با صدای طاهر به خودم میام… نگاهی بهش میندازم تیپ اسپرت ساده ای زده و کنار در سالن واستاده

طاهر: بلند شو… باید زودتر حرکت کنیم ممکنه دیر برسیم

با تموم شدن حرفش سریع از در سالن خارج میشه… من هم بدون هیچ حرفی از روی مبل بلند میشم و به سمت در سالن حرکت میکنم

طاهر زودتر از من به ماشین میرسه و سوار میشه… ماشین رو روشن میکنه و منتظر من میشه… من هم با رسیدن به ماشین در رو باز میکنم و سوار میشم… هنوز در رو کامل نبستم که ماشینو به حرکت درمیاره… هیچکدوم حرفی نمیزنیم… از شیشه ی ماشین به بیرون نگاه میکنم… این وقت شب اکثر آدما سواره هستن… پیاده روها تقریبا خلوتن… نگامو از خیابونا و پیاده روها میگیرمو به طاهر نگاه میکنم… انگار متوجه سنگینی نگاه من شده… اخمی میکنه و با جدیت میگه: چیه؟

-هیچی

با همون اخمش میگه: اینجوری نگام نکن… خوشم نمیاد

آهی میکشمو نگامو ازش میگیرم به جلو چشم میدوزمو هیچی نمیگم

صداشو میشنوم که میگه: دوست ندارم امشب مامان و بابا رو ناراحت کنی… پس هر کی هر چی گفت جواب نمیدی

چیزی نمیگم فقط به رو به رو نگاه میکنم

یادمه در گذشته هر وقت به مشکلی برمیخوردم به طاهر مراجعه میکردم… قبل از برادر برام یه دوست خوب بود… امشب دلم هوای اون طاهر مهربون رو کرده…

با تحکم میگه: جوابی نشنیدم

-چشم داداش

طاهر: خوبه… با این حال دوست دارم این ر یاد آوری کنم تا یادت نره هر چی که این روزا اتفاق میفته تاوان اشتباهاتیه که در گذشته انجام دادی

بعد ا یه حالتی نگام میکنه و ادامه میده: دوست نداشتم امشب به این مراسم بیای… ولی حالا که مجبوری بیای خودت رو برای خیلی چیزا آماده کن…

با تعجب نگاش میکنم… وقتی نگاه متعجب من رو میبینه میگه: منظورم سروش و نامزدش هستن… با وجود اونا فکر نکنم امشب مهمونا زیاد از حضورت خوشحال بشن…

سعی میکنم خونسرد باشم… با بی تفاوتی میگم: هیچی برام مهم نیست

نگام میکنه و یه لبخند محو رو لباش میشینه و میگه: امیدوارم

بعد از گفتن این حرف سریع لبخند از لباش پاک میشه و دوباره اخم رو مهمون صورتش میکنه… درسته امشب برام شب سختیه ولی دلیل نمیشه برای همه جار بزنم… با همون چهره ی بی تفاوت آروم توی ماشین میشینم تا به مقصد برسیم… با دیدن خونه باغ ده

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۱.۰۷.۱۶ ۰۰:۰۱]
نم باز میمونه… خونه باغ خونه ی بابابزرگ مادریمه که اکثر مراسمهای رسمی همونجا برگزار میشه… پدر بزرگ ورود من رو به خونه باغ ممنوع کرده

بهت زده میگم: من که اجازه ندار……

طاهر با بی حوصلگی میگه: پیاده شو… عمو با بابابزرگ حرف زده

دیگه چیزی نمیگمو پیاده میشم… ماشینهای زیادی اطراف خونه پارک هستن… بعد از پیاده شدن من طاهر هم پیاده میشه… یه خورده جلوتر ازش وایمیستم و منتظرش میمونم… دوست ندارم تنها وارد باغ بشم… با اینکه طاهر کاری برام نمیکنه اما همینکه کنارمه برام یه قوت قلبیه… هر چند که وقتی به سالن اصلی برسیم طاهر هم به سمت دوستاش میره و من رو تنها میذاره

———–

طاهر به سمتم میادو با اخم میگه: راه بیفت

و با گفتن این حرف خودش جلوتر از من حرکت میکنه… پشت سرش حرکت میکنم… ضربان قلبم هر لحظه بیشتر میشه… اما چهره ام خونسرده خونسرده… بالاخره بعد از چهار سال خوب کارم رو یاد گرفتم… در خونه باغ بازه… به نزدیکای در رسیدیم که طاهر به عقب برمیگرده و با جدیت میگه: در مورد امشب دیگه سفارش نکنم… اگه ببینم مامان و بابا رو ناراحت کردی من میدونم و تو

سری تکون میدمو میخوام از کنارش بگذرم که بازومو میگیره و میگه: نشنیدم

خدایا دوست دارم سرم رو بکوبم به دیوار… با خونسردی تصنعی میگم: حواسم هست

بازومو با خشم ول میکنه و میگه: بهتره باشه چون اگه نباشه مجبور میشم خودم سر جاش بیارم

و با گفتن این حرف قدمهاشو تندتر میکنه… وارد خونه باغ میشیم… تک و توک مهمونا تو حیاط و باغ دیده میشن… بعضیاشون برای طاهر سری تکون میدن… آدمایی که من رو میشناسن با پوزخند و تمسخر و در نهایتش تاسف نگام میکنند… نه لبخندی به لب دارم… نه اخمی به چهره… عادیه عادیم… دستامو تو جیب مانتوم کردم و پشت سر طاهر حرکت میکنم… وارد سالن میشیم… پدربزرگ مثله همیشه رو مبل سلطنتی خودش نشسته و بقیه هم دورش پخش و پلا هستن… طاهر به سمت پدربزرگ میره تا باهاش سلام و احوالپرسی کنه… آخرین باری که به سمتش رفتم منو بدجور پس زد… بین همه سرم داد زدو گفت من دیگه نوه ای به نام ترنم ندارم… ترجیح میدم برم یه گوشه بشینمو کاری به کار کسی نداشته باشم… چشمم به یه مبل یه نفره میفته… با گام های بلند به سمتش میرمو خودم رو روش پرت میکنم… خدا رو شکر کسی این گوشه ی سالن نیست…یه خورده تاریکه… بیشتر شبیه پاتوق عاشقاست که بیان این گوشه کنارا باهم حرف بزنندو کسی مزاحمشون نشه… نگاهی به اطراف میندازم… افراد زیادی این طرف نیستن… تقریبا میشه گفت این طرف سالن خلوته… چشم میچرخونم تا ببینم کیا اومدن…. اکثر فامیلامون هستن ولی خونواده ی سروش هنوز نیومدن

زیر لب میگم: و صد البته خودش و نامزدش

از یه طرف دوست ندارم بیان… از یه طرف هم دلم میخواد بیان تا ببینم نامزدش کیه؟

حضور کسی رو کنار خودم احساس میکنم… سرمو بلند میکنم… پسر غریبه ای رو کنار خودم میبینم که به طرف مبل رو به رویی میره و میگه: منتظر کسی هستین

اخمام تو هم میره… خوشم نمیاد به هیچ غریبه ای جواب پس بدم… نگامو ازش میگیرمو با اخم میگم: مگه اومدم کافی شاپ که منتظر کسی باشم

لبخندی میزنه و میگه: پس چرا اینجا تنها نشستین؟

با اخم ادامه میدم: دلیلی نمیبینم که بهتون توضیح بدم

بعد از تموم شدن حرفم چشمام رو در سالن قفل میشه… خونواده ی سروش وارد میشن… ضربان قلبم هر لحظه بالاتر میره

پسر با خونسردی میگه: من ه………..

هیچی از حرفای پسره رو نمیفهمم… اصلا نمیشنوم چی داره میگه… همه ی حواسم به در سالنه… بالاخره وارد شد… مثله همیشه محکم و با اقتدار… شونه به شونه ی دختری… نا آشنا… اخمام تو هم میره… اما نه احساس میکنم میشناسمش… بدون اینکه متوجه ی حضور من بشن به سمت پدربزرگ میرن… دختر دستشو دور بازوی سروش حلقه کرده و مستانه میخنده… با صدای یکی از خدمه به خودم میام

خدمتکار: خانم

گنگ نگاش میکنم که میگه: آب پرتقال

تازه متوجه ی آب پرتقالی که تو دستشه میشم

لبخندی میزنم میگم: ممنون میل ندارم

سری تکون میده و از من دور میشه… نگاهی به مبل رو به روییم میندازم خبری از پسره نیست

برام مهم هم نیست ولی اون چیزی که فکرمو به خودش مشغول کرده چهره ی نامزد سروشه… عجیب برام آشناست… فقط نمیدونم کجا دیدمش

مهسا که از اول ورودم از نامزدش جدا نمیشد بالاخره از پسره دل میکنه… با قدمهای آهسته به طرفم میادو با پوزخند میگه: سلام

با بی تفاوتی نگاهی بهش میندازمو میگم: سلام… مبارکت باشه

حتی به خودم زحمت نمیدم از جام بلند شم

لبخندی موزیانه میزنه و میگه: ممنون… راستی نظرت در مورد نامزد من چیه؟

با خونسردی میگم: نامزد توهه، دلیلی نداره که من نظر بدم

مهسا رو مبل کناری من میشینه و میگه: بالاخره دختر خالمی باید یه

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۱.۰۷.۱۶ ۰۰:۰۱]
نظری بدی

– نظر خاصی ندارم

مهسا با حرص میگه: حسودیت میشه؟

با پوزخند میگم: به چی؟… به رفتارای بچه گونه ی تو… من اصلا نامزد جنابعالی رو نمیشناسم که بخوام نظری در موردش بدم این کجاش نشون دهنده ی حسادته

با اخم میگه: یه کاری نکن مثل دفعه ی پیش یه سیلی دیگه از بابات نوش جان کنی

پوزخندم پررنگ تر میشه و میگم: با این کارت فقط خودت رو کوچیکتر میکنی… خونواده ی شوهرت میگن عجب دختری بوده که باعث شده مهمونشون سیلی بخوره

مهسا: هنوز هم مغروری… ولی خوشم میاد خوب از خاله و شوهر خاله حساب میبری

نگاه تمسخرآمیزی بهش میندازمو میگم: اگه در برابر پدر و مادرم کوتاه میام فقط و فقط به این خاطره که دوستشون دارم واسه ی تو هنوز خیلی زوده این حرفا رو بفهمی

چشمام به نامزد مهسا میفته… داره به طرف ما میاد… قیافه ی معمولی داره… ولی اینجور که معلومه از خونواده ی پولداری هست… آدم بدی به نظر نمیرسه…

مهسا میخواد چیزی بگه که با دیدن نامزدش منصرف میشه

پسره وقتی به ما میرسه خطاب به من میگه: سلام خانم

به احترامش از جام بلند میشمو میگم: سلام… بهتون تبریک میگم

لبخندی میزنه و میگه: ممنونم

بعد برمیگرده سمت مهسا میگه: خانم گل معرفی نمیکنی؟

مهسا دستشو دور بازوی پسره میندازه و میگه: دختر خالم… ترنم

پسر: من هم بهروز هستم خودتون که میدونید نامزد مهسا

لبخندی میزنمو سری تکون میدم

پسر خطاب به من میگه: ما یه سر به مهمونای دیگه هم بزنیم باز خدمتتون میرسیم

مهسا: یه لحظه بهروز جان… قبل از رفتن بهتره در مورد ازدواج چهارنفرمون نظر ترنم رو هم بپرسیم؟

بهروز لبخندی میزنه و میگه: حق با توهه گلم

با تعجب نگاشون میکنم که مهسا ادامه میده: بالاخره تو دخترخالمی باید تو هم نظر بدی… من و بهروز و آلا و سروش تصمیم گرفتیم عروسیمون رو دو ماه دیگه با هم بگیریم نظرت چیه ترنم؟ البته نظر بابابزرگ بود…

آب دهنم رو قورت میدمو به زحمت لبخندی میزنمو به سختی میگم: عالیه… چی از این بهتر

مهسا با چشمهای گرد شده بهم نگاه میکنه… از این همه بی تفاوتی من در تعجبه… نمیدونه که به زور سرپا موندم

خدا رو شکر بهروز میگه: عزیزم بهتره یه سر هم به بقیه بزنیم باز دوباره به دخترخالت سر میزنیم… میدونم دخترخالت رو خیلی دوستش داری اما بهتره از بقیه هم غافل نشیم

از این حرف بهروز پوزخندی رو لبام میشینه

با تمسخر میگم: مهساجان راحت باش… من میدونم خیلی بهم لطف داری اما بهتره یه خورده به مهمونای دیگه هم برسی

مهسا با خشم نگام میکنه

بهروز با مهربونی میگه: شما هم بهتره تنها نباشین و پیش جوون ترها بیاین

-ممنون… شما برید من هم بعدا میام

بهروز سری تکون میده و دیگه اصرار نمیکنه…

بهروز خطاب به مهسا میگه: بریم خانمی

مهسا چیزی نمیگه… هنوز آثار تعجب رو تو چهرش میبینم… شونه به شونه ی نامزدش از من دور میشه.. با رفتن مهسا نفس آسوده ای میکشمو خودم رو روی مبل پرت میکنم

زیرلب زمزمه میکنم: فقط دو ماه دیگه

یاد حرف مهسا میفتم…« من و بهروز و آلا و سروش تصمیم گرفتیم عروسیمون رو دو ماه دیگه بگیریم»… آلا… اسمش هم برام آشناست… خدایا کجا دیدمش… مطمئنم از بچه های فامیل نیست… آلا.. آلا.. اسم تکی هم داره… مطمئنم میشناسمش… هم اسمش برام آشناست… هم چهرش… هر چقدر به مغزم فشار میارم چیزی یادم نمیاد… نگامو تو سالن میچرخونم… بالاخره پیداشون میکنم… رو یه مبل دو نفره کنار هم نشستن… سروش با جدیت رو مبل نشسته ولی آلا مدام با سها حرف میزنه و میخنده…

صدای یکی از زنهای غریبه رو میشنوم که میگه: طفلکی چقدر سختی کشید

یکی از زنهای فامیل میگه: آره… بیچاره سروش

لبخند تلخی رو لبم میشینه… بعد میگن چه جوری یه حرف بین فامیل میپیچه

زن غریبه: چه بلایی سر اون دختره اومد؟

زن فامیل: همه فامیل طردش کردن… امشب تو همین مهمونی هست

زن غریبه: اگه دیدیش حتما نشونم بده… خاک بر سر اون دختر که با داشتن چنین نامزدی باز چشم به نامزد خواهرش داشت

زن فامیل: باورت میشه وقتی پاشو تو مهمونی ها میذاره دل من میلرزه که نکنه چشم به نامزد یکی داشته باشه

زن غریبه: مطمئن باش پسرای فامیل با شناختی که ازش دارن اصلا به سمتش هم نمیرن

زن فامیل: حق با توهه… خیالم از جانب سروش هم راحت شد… همیشه دلم براش میسوخت… طفلکی خیلی سختی کشید

زن غریبه: من مطمئنم آلاگل خوشبختش میکنه

زن فامیل: آلاگل دختر خیلی خوبیه… من هم باهات موافقم… بیا بریم توی جمع… راستی در مورد ترنم به کسی چیزی نگو… آقاجون ممنوع کرده در مورد اون موضوع حرف بزنیم اما دیدم تو بهترین دوست منی بهتره بهت بگم تا مراقب دختر و پسرت باشی… که یه وقت ناخواسته با اون دختره معاشرت نکنند

زن غریبه: دستت درد نکنه… خوب شد بهم گفتی…

همینجو

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۱.۰۷.۱۶ ۰۰:۰۱]
ر که حرف میزنند از من دور میشن… خوب شد جایی نشستم که زیاد در معرض دید دیگران نیستم… اینقدر از این حرفا شنیدم دیگه برام عادی شده.. البته نمیگم اصلا ناراحت نیستم اما دلیلی نداره الان بهش فکر کنم و غم و غصه هام رو به این آدمایی که اصلا آدم حسابم نمیکنند نشون بدم

دوباره چشمم به سروش و نامزدش میفته… یاد حرف اون زن میفتم…« من مطمئنم آلاگل خوشبختش میکنه»… آلاگل…

اسمش عجیب آشناهه… خدایا محاله کسی رو بشناسمو یادم بره… لابد فقط چند بار دیدمش… ولی کجا…

زیر لب زمزمه میکنم: آلاگل… آلا…

جرقه ای تو ذهنم زده میشه

«عجب اسم مسخره ای»…«ترنم خفه شو… میشنوه»… «نه خداییش این چه اسمیه که خونوادش روش گذاشتن»…« به نظر من که اسم قشنگیه»..«آلا هم شد اسم؟… حالا آلا یه چیزی ولی اسم پسره که دیگه افتضاحه»… «وای وای وای ترنم اینجوری نگو… به خدا میشنوه آبروریزی میشه»…« فکرشو کن خدا دو تا بچه بهشون داده اسم یکی رو گذاشتن آلا اسم اون یکی رو گذاشتن آیت… حالا آلا یه چیزی اما آیت خیلی ضایع است… مثلا فکر کن بابا میخواد پسره رو صدا کنه میگه… آیت آیت بابایی، آیت باباجون کجایی بیا ببینم… اینا رو ولش کن به این فکر کن اگه دوست دختر پسره بشی باید چیکار کنی؟… خداییش پسره رو چی صدا میکنی؟»…«ترنـــــم»…« میتونی بگی آیتم اما نه زیادی خزه… آیت جون چطوره؟….نه نه لابد باید بگی آقا آیت…. هوم آیت آقا هم بد نیستا البته میشه به آیت خان هم فکر کرد… در کل من اگه بمیرم هم زیر بار چنین ننگی نمیرم… یه بار گول نخوری به پیشنهاد پسره جواب مثبت بدیا… وقتی نتونی صداش بزنی چه فایده داره… البته میتونی بهش بگی عشق من»… «مگه چشه… به نظر من هم اسم دوستم هم اسم برادرش قشنگن… تو هم بهتره بری به همون سروش جونت برسی و اینقدر چرت و پرت نگی… من هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم الکی حرف تو دهن من نذار… حالا هم خفه بمیر بذار یکم بهمون خوش بگذره»…« برو بابا… اولا که چشم نیست و گوشه… دوما تو که سلیقه نداری… و از همه مهتمر من سروشمو با هیچکس تو دنیا عوض نمیکنم…اسم فقط سروش… تکه به خدا… ترنم و سروش… خداییش میبینی چقدر اسمامون به هم میان… تو هم بهتره یکی رو انتخاب کنی اگه تیپ و قیافه نداره لااقل یه اسم درست و حسابی داشته باشه »…«نه بابا»…

زیر لب زمزمه میکنم: بنفشه

همه چیز یاد اومد… دوست بنفشه بود…. البته نه از نوع صمیمیش… مطمئنم خودشه… برادرش هم به بنفشه پیشنهاد دوستی داده بود هیچوقت نفهمیدم بنفشه پیشنهادش رو قبول کرد یا نه فقط میدونم هنوز مجرده… از جزئیات زندگی بنفشه خبر ندارم… اون روزای آخری که هنوز رابطه ام با بنفشه خراب نشده بود باهاش آشنا شده بودم…یه روز آلا بنفشه رو به تولدش دعوت میکنه… اون موقع دختر شری بودم… دقیقا مثله ماندانا… البته یه خورده بیشتر از ماندانا… بنفشه همیشه از دست من و مانی حرص میخوردو ما بهش میخندیدیم… اون روز من هم به زور همراه بنفشه به مهمونی رفتم… بنفشه میگفت اگه ببرمت آبروریزی میکنی ولی گوش من بدهکار نبود…اونقدر اصرار کردم که من رو هم با خودش برد… اون روز اون قدر آلا و برادرش رو مسخره کردم که وقتی از مهمونی بیرون اومدیم بنفشه باهام قهر کرد ولی تا اونجایی که من یادمه من به سروش در مورد آلا چیزی نگفته بودم… اون روز فقط بهش گفته بودم به تولد یکی از دوستای بنفشه میرم… البته ممکنه از طریق سها با آلاگل آشنا شده باشه… از اونجایی که بنفشه و سها با هم دوستی نزدیکی دارن پس صد در صد سها دوستای بنفشه رو هم میبینه ولی چرا بین این همه آدم باید آلا نامزد سروش بشه…

زیر لب زمزمه میکنم: چه فرقی میکنه آلا یا یه نفر دیگه

یاد بنفشه میفتم دلم عجیب براش تنگ شده… خیلی وقته جواب تلفنامو نمیده

نگام به سمت مبلی کشیده میشه که سروش و آلاگل اونجا نشسته بودن… اما الان اونجا کسی نیست… سرمو میندازم پایینو با انگشتام بازی میکنم

دوست دارم به هیچکس و هیچ چیز فکر نکنم… نه سروش … نه آلاگل… نه بنفشه… نه حتی خودم

صدای قدمهای کسی رو پشت سر خودم میشنوم… هر لحظه بهم نزدیک تر میشه… صدای قدمهاش بی نهایت آشناست… الان دیگه کنارم رسیده… سنگینی نگاش باعث میشه سرمو بلند کنمو نگاهی بهش بندازم خودشه… سروش

با مسخرگی لبخندی میزنه و میگه: به به خانم مهرپرور بالاخره تو یکی از مراسما شما رو دیدم

همینجور که حرف میزنه به سمت مبل رو به روییم میره و روش میشینه… شاید بتونم در برابر تمسخرای دیگران بی تفاوت باشم اما از اونجایی که سروش و خونوادم هنوز برام عزیزن… وقتی به وسیله ی اونا به تمسخر گرفته میشم حال بدی بهم دست میده…

سروش: قبلنا مودب تر بودی یه سلامی میکردی

زیر لبی سلامی زمزمه میکنمو نگامو ازش میگیرم

سروش با نیشخند میگه: خیل

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۱.۰۷.۱۶ ۰۰:۰۱]
ی دوست داشتی نامزدم رو ببینی که این همه راه اومدی… امروز مدام به عشق جدید من خیره شده بودی

با خونسردی سرمو به سمتش برمیگردمو میگم: خوشبخت بشین خیلی بهم میاین

نیشخند از لباش پخش میشه و با اخم میگه: به دعای خیر جنابعالی احتیاجی نداریم مطمئن باش خوشبخت میشیم

یعنی هنوز میخواد به رفتاراش ادامه بده؟

-امیدوارم

صدای آلاگل رو میشنوم

آلاگل: سروش… عزیزم کجایی؟

سروش: بیا اینجا گلم

بعد با پوزخند ادامه میده گفتم به خورده کنار یه دوست قدیمی بشینم

آلاگل با ناز و عشوه به ما نزدیک میشه و با دیدن من اول اخماش توهم میره ولی بعد یه لبخند تصنعی میزنه و میگه: عزیزم دلت میاد منو تنها بذاری؟

سروش: معلومه که نه عشق من

سروش هیچوقت چنین آدمی نبود که توی جمع اینجوری حرف بزنه… صد در صد میخواد حرص من رو در بیاره

آلاگل کنار سروش میشینه سرش رو روی شونه ی سروش میذاره و میگه: عزیزم معرفی نمیکنی؟

مطمئنم من رو شناخته… اما نمیدونم چرا حرفی از گذشته نزد… اون روز توی تولدش اونقدر شیطنت کردم آخر شب بهم گفته بود عاشقه شیطنتات شدم… نظرت در مورد اینکه با هم دوست باشیم چیه؟ و من هم قبول کرده بودم ولی بعد از اون اونقدر درگیر مشکلات شدم که اصلا شخصی به نام آلاگل رو از یاد بردم چه برسه به دوستیش… الان همون شخص جلوم واستاده و از سروش میخواد منو بهش معرفی کنه… مطمئنم هم میدونه نامزد قبلی سروشم هم میدونه دوست سابق بنفشه ام…

سروش: ترنم… خواهر نامزد سابق سیاوش

سرشو از روی شونه های سروش برمیداره و میگه: وقتی در مورد خواهرتون شنیدم خیلی متاسف شدم… حتما روزای سختی رو گذروندین… با اینکه خیلی وقته گذشته ولی باز هم بهتون تسلیت میگم

سروش با تمسخر نگام میکنه

محاله موضوع من رو ندونه… فقط نمیدونم چرا داره حرف ترانه رو پیش میکشه… لحنم ناخودآگاه سرد میشه… با لحنی سرد میگم: ممنون

بی توجه به لحن سردم با لحن شادی میگه: تعریف شما رو زیاد از اطرافیان شنیدم

منظورش رو از این مهربونیها درک نمیکنم… آخه کسی توی اطرافیانم از من تعریفی نمیکنه که این خانم بخواد بشنوه… شنیدن این حرف با جوک برام هیچ فرقی نداره

وقتی با چشمای یخی تو چشمش زل میزنم و چیزی نمیگم ناخودآگاه ساکت میشه…

سروش تک سرفه ای میکنه و میگه: دو ماه دیگه عروسیمونه حتما تشریف بیارید

آلاگل با چشمهایی که از ذوق میدرخشه میگه: وای آره… حتما بیا خیلی خوشحال میشم

به سردی میگم: اگه شرایطش جور بود حتما من میام

آلاگل با لبخند میگه: یادت باشه با اومدنت ما رو خوشحال میکنی

بعد خطاب به سروش میگه: مگه نه سروش؟

سروش با پوزخند میگه: آره گلم

میخوام چیزی بگم که صدای زنگ گوشیم مانع از حرف زدنم میشه

نگامو ازشون میگیرمو گوشیم رو از داخل کیفم در میارم… با دیدن شماره ماندانا لبخندی رو لبم میشینه… حتما از بس نگرانم بود طاقت نیاورد

ببخشیدی میگم که آلاگل میگه: راحت باش عزیزم

سروش چیزی نمیگه و من بی تفاوت به دوتاشون از جام بلند میشمو همونجور که دارم ازشون دور میشم جواب میدم

-سلام مانی

ماندانا: به به سلام بر دشمن درجه ی یک خودم

لبخندی میزنمو میگم: باز شروع کردی؟

ماندانا با جدیت میگه: مهمونی تموم شد؟

-نه بابا… هر کسی میره و میاد یه چیزی بارم میکنه

ماندانا: لابد تو هم مثله این پخمه ها تاریک ترین قسمت رو انتخاب کردی و رو یه مبل یه نفره نشستی

پخی میزنم زیر خنده و میگم: از کجا فهمیدی؟

با لحن بامزه ای میگه: من رو دست کم گرفتی… خودم بزرگت کردم

-من که یادم نمیاد جنابعالی بزرگم کرده باشی

به دیوار تکیه میدم همونجور که به حرفای ماندانا گوش میدم… حواسم میره پیش سروش و آلاگل

ماندانا: دلیلش روشنه عزیزم… تو از همون اول هم آلزایمر حاد داشتی… بگو اوضاع در چه حاله؟

سروش خم شده و یه چیزی نزدیک گوش آلاگل میگه… آلاگل هم با ناز لبخندی میزنه

-نامزدش رو دیدم

با ناراحتی میگه: آشناست؟

-هم آره هم نه

سروش بوسه ای به گردن آلاگل میزنه و بعد دستاشو روی شونه های لخت آلاگل رو میذاره… آلاگل میخنده و چیزی بهش میگه که باعث میشه سروش هم بخنده… هیچوقت سروش رو اینقدر شاد ندیده بودم حتی زمانهایی که با من هم بود هیچوقت تو مهمونی ها زیاد نمیخندید من شیطنت میکردمو اون هم یعضی موقع به شیطنتام لبخندی میزد… یعنی واقعا عاشق آلاگل شده… یعنی از اول هم عاشقم نبود…. دلم عجیب میگیره

ماندانا: کیه؟

-آلاگل

ماندانا یه خورده فکر میکنه و میگه: چنین شخصی رو یادم نمیاد

– حق داری خود من هم اول نشناختمش… یادته روزای آخر دوستیم با بنفشه به تولد یکی از دوستاش رفته بودم…

ماندانا یکم فکر میکنه و میگه: همون که میگفت بیشتر حکم همکارم رو داره تا دوست؟

سروش خم میشه و بوسه ای به شونه های لخت آلاگل میزنه…چشمام

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۱.۰۷.۱۶ ۰۰:۰۱]
و میبندمو نگامو ازشون میگیرم… تحمل دیدن این صحنه ها رو ندارم

به سختی جواب میدم: آره

ماندانا: خوب… که چی؟

نفس عمیقی میکشمو میگم: همون دختره نامزد سروشه

با داد میگه: نه بابا… اونا همدیگه رو از کجا میشناسن

-چه میدونم… اصلا مگه فرقی هم میکنه… دو ماه دیگه عروسیشونه

ماندانا زیر لب زمزمه میکنه: دو ماه دیگه؟

-اوهوم

ماندانا: ترنم تو که از اول هم میدونستی بالاخره چنین روزی میرسه؟

-مانی برام مهم نیست… اگه الان اینجا بودی و قیافه ی خونسردمو میدیدی خودت به حرفم میرسیدی

ماندانا با لحنی بغض آلود میگه: همه رو توی دلت میریزی و ظاهرتو بی تفاوت نشون میدی… تو اون چند باری که اومدم ایران متوجه ی همه چیز شدم

-مانی اگه زنگ زدی این حرفا رو بزنی همین الان قطع کن… پولت هم بیخودی حروم نکن

ماندانا با شیطنت میگه: محاله پوله خودمو برای تو حروم کنم اینا پولای امیره

لبخندی میزنمو به این فکر میکنم چقدر خوبه که ماندانا رو دارم… به خاطر دل من حاضره هر کار کنه… حتی خنده های زورکی…. ممنونم مانی… الان خیلی به این خنده ها احتیاج دارم… ممنونم از این تغییر موضع ناگهانیت

– از اول هم معلوم بود که اگه از جیب خودت بره محاله برام زنگ بزنی

ماندانا: مگه خل و چلم

-اون رو که آره ول…….

ماندانا میپره وسط حرفمو میگه: ترنـــم باز به من توهین کردی… میام میزنمتا

خندم میگیره و میگم: اولا توهین کجا بود واقعیت رو گفتم در ثانی اگه تونستی بیا… نه خداییش اگه میتونی همین الان بیا

ماندانا با حرص میگه: نه حالا که فکر میکنم میبینم اونقدر ارزششو نداری که بخوام پاهای نازنینمو به خاطرت خسته کنم برم واسه نصفه امشب بلیط بگیرم سوار هواپیما بشم بیام ایران… نه بابا همه ی حسابامو میذارم 5 شنبه تا یه دفعه ای باهات تسویه میکنم

-نگــــــو

ماندانا: به کوری چشم تو هم شده میگم

-به جای این چرت و پرتا یه خورده از جغله ات بگو

پخی میزنه زیر خنده میگه: داره با باباش آشپزی میکنه

چشمام از تعجب گرد میشه و میگم: چــی؟

ماندانا: با امیر شطرنج بازی کردم… با هم دیگه شرط بستیم هر کسی باخت آشپزی کنه… تازه باید غذایی رو بپزه که اون طرف دوست داره

با تعجب میگم: تو که از شطرنج چیزی سرت نمیشد

ماندانا: ولی از تقلب خیلی چیزا سرم میشد

با صدای بلند میگم: باز سر امیر رو کلاه گذاشتی؟

یکی دو نفری که اطراف من هستن چپ چپ نگام میکنند… زیر لبی ببخشیدی میگم… که اونا نگاشون رو از من میگیرنو و دوباره به حرفای خودشون میرسن…

ماندانا: باشه به بزرگواری خودم میبخشم

با حرص میگم: کی با تو بود؟

ماندانا با خونسردی میگه: خوب معلومه تو

-حالا امیر چی داره درست میکنه؟

با افتخار میگه: قرمه سبزی

با تعجب میگم: مگه بلده

ماندانا بی تفاوت میگه: اونش به من ربط نداره… قرار شده تا غذای مورد علاقه ی من رو درست نکرده پاشو از آشپزخونه بیرون نذاشته

خندم میگیره و میگم: تو دیگه کی هستی؟

ماندانا: سرور شما ماندانا

-منظورت همون کلفت شما بود دیگه

ماندانا: نه بابا… اون که شغل خودته… راستی تو فکر یه نقشه ی جدیدم

-دیگه میخوای چه آتیشی بسوزونی؟

ماندانا: میخوام یه دست دیگه با امیر شطرنج بازی کنمو این بار رخت و لباسای کثیف رو هم بهش واگذار کنم

-دیوونه… مگه ماشین لباسشویی رو ازت گرفتن؟

ماندانا: چی میگی بابا… ما پول نداریم غذا بخوریم بعد از ماشین لباسشویی استفاده کنیم

-پس با کدوم پول اینقدر باهام حرف میزنی؟

ماندانا: نکنه واقعا فکر کردی پولای امیر رو حروم تو میکنم؟

با تعجب میگم: پس چی؟

ماندانا: گفتم تا چند روز دیگه فلنگو میبندم دیگه کسی دستش به من نمیرسه بخواد از من پول بگیره

میخوام جوابشو بدم که خودش سریعتر میگه: راستی؟

-دیگه چیه؟

ماندانا: از امیر یه عکسای توپی گرفتم… اومدم ایران حتما نشونت میدم

-مانی باز داری یه کارایی میکنیا اینقدر اون بدببخت رو نچزون

ماندانا: بالاخره عکسای سرآشپز امیر دیدن داره… میخوام به مادرشوهر و خواهر شوهرم نشون بدمو باهاشون بخندم

-دیوونه… همیشه فکر میکنم حتما امیر تو زندگی قبلیش مرتکب گناه بزرگی شده بود که خدا توی مصیبت رو تو دامنش انداخته

ماندانا با صدای بلند میخنده میگه: واقعا راست میگی؟

-پس نه… فکر کردی باهات شوخی دارم؟

ماندانا: من هم میخوام ببینم

-چی چی رو

ماندانا: دامن امیر رو… چطور تو امیر رو با دامن دیدی ولی من ندیدم… امش باید مجبورش کنم یکی از دامنای من رو بپوشه

با تصور امیر اون هم توی دامنای ماندانا پخی میزنم زیر خنده که ماندانا میگه: راستی دامنش کوتاه بود یا بلند؟

-مانی به خدا زشته

ماندانا: اون که مادرزادی زشت بود

-چی واسه ی خودت میگی؟

ماندانا: مگه امیر رو نمیگی؟

با حرص میگم: رف

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۱.۰۷.۱۶ ۰۰:۰۱]
تاراتو میگم

ماندانا: برو بابا… کجاش زشته تازه چند تا عکس از امیر در ژست ههای مختلف میگیرم… فکر کن هم با دامن کوتاه هم با دامن بلند

همینجور که میخندم میگم: چهارساله رفتی اونجا هنوز آدم نشدی… هیچ امیدی بهت نیست

ماندانا: عزیزم تو چیزایی از من میخوای که امکان پذیر نیست وقتی آدمم چه جوری میخوای دوباره آدم بشم

-اگه تو آدم باشی پس آدم چیه؟ برو کمتر چرت و پرت بگو… من هم برم یه گوشه بشینم و به ادامه مهمونی برسم

ماندانا: آره من برم به نقشه پلیدانه ام فکر کنم… راستی تا میتونی غذا بخور… فکر نکنم حالا حالاها دیگه از این غذاها گیرت بیاد

-اشتباه میکنی… آخر هفته که اومدم خونه ی شما از این غذاها دوباره گیرم میاد

ماندانا با داد میگه: حرفشم نزن… بینم دست خالی اومدی کشتمت… غذاتو با خودت میاری… شنیدی؟

-چی واسه خودت میگی… نکنه فکر کردی من واسه دیدن تو دارم میام… من همه امیدم به اون غذاها و سوغاتیهای تویه

ماندانا: پس بهتره پولتو حروم تاکسی نکنی… چون از این خبرا نیست… راستی اگه میخوای بیای گل و شیرینی یادت نره

-مگه میخوام بیام خواستگاری؟

ماندانا با حرص میگه: نکنه میخوای دست خالی به دیدنم بیای؟

-من خودم گلم… دیگه چه احتیاجی به گل داری؟

ماندانا: توی آفتاب پرست گلی… برو بابا… از اینجور شوخیا نکن… با قلب اون گلای خوشگل هم بازی نکن… یهو میبینی همه ی گلای دنیا با این حرفت پرپر شدن… بعد میتونی خسارت باغبونا رو بدی؟

-برو بچه… من نظرم عوض شد… اصلا نمیام

با ذوق میگه: واقعا… چه خوب… مهمون کمتر زندگی بهتر

-مانی مکالممون خیلی طولانی شد… بهتره قطع کنم

ماندانا جدی میشه و میگه: باشه عزیزم… فقط به هیچ چیز فکر نکن

-خیالت راحت

از ماندانا خداحافظی میکنمو گوشی رو تو جیب مانتوم میذارم… اصلا مانتو رو از تنم در نیاوردم… همون لباس رو هم بیخود پوشیدم… اونقدر با ماندانا حرف زدم که متوجه ی گذر زمان نشدم… مثله اینکه شام دارن میدن… خوشبختانه هر کسی غذاشو خودش میکشه و هر جا دوست داره میخوره… بی توجه به نگاه های دیگران به سمت میز میرمو یه خورده سالاد واسه خودم میکشم… بعد هم با بی تفاوتی به گوشه ی سالن برمیگردم… از همون فاصله سروش و آلا رو میبینم… متاسفانه هنوز سروش و آلا همونجا نشستن… با دیدن اونا اخمام تو هم میره… تغییر مسیر میدمو قسمت دیگه ی سالن رو واسه ی نشستن انتخاب میکنم… با اینکه این قسمت یه خورده شلوغ تره اما بهتر از اینه که برم جلوی سروش بشینمو به دلبری های آلاگل نگاه کنم… روی یه دونه از صندلی ها میشینمو شروع به خوردن سالاد میکنم… از بس غذا کم خوردم، معدم ضعیف شده… دیگه نمیتونم غذاهای سنگین بخورم… مجبورم به همین سالاد اکتفا کنم… یه خورده غذای سنگین میخورم معدم عجیب درد میگیره

————-

آروم آروم سالادم رو میخورمو به اطراف نگاه میکنم… کسی حواسش به من نیست… هر چند اینجوری راحت ترم… با چشمام دنبال مامان و بابا میگردم… مامانم رو پیدا میکنم کنار خاله نشسته و داره باهاش حرف میزنه… ولی خبری از بابام نیست… همینجور که به اطراف نگاه میکنم چشمم به سروش میفته که به آلاگل توجهی نداره و به من خیره شده… وقتی متوجه ی نگاه من میشه به سرعت مسیر نگاهش رو عوض میکنه… متعجب نگامو ازش میگیرمو به رفتارای عجیب و غریبه سروش فکر میکنم… همینجور که توی فکر هستم متوجه ی نشستن کسی روی صندلی کناریم میشم… سرمو برمیگردونمو با دیدن یه پسر غریبه اخمام تو هم میره… حوصله ی یه ماجرای دوباره رو ندارم… با بی تفاوتی نگامو ازش میگیرمو به رو به روم خیره میشم

پسر: سلام خانمی

سری به نشونه ی سلام تکون میدمو چیزی نمیگم

پسر: موش زبونت رو خورده خانم خانما

جوابشو نمیدمو از جام بلند میشم… از کنارش رد میشمو نگاهی به سالن میندازم… همه جای سالن تقریبا شلوغه… فقط اون قسمتی که سروش و آلاگل نشستن خلوته که دلم نمیخواد اون سمتی برم… مسیر باغ رو در پیش میگیرم… خونه ی بابابزرگم رو خیلی دوست دارم… دلتنگ باغش هستم… امشب که اجازه دارم میخوام یه خورده تو باغش قدم بزنم… از سالن خارج میشمو قدم قدم زنان به سمت باغ حرکت میکنم… همینجور که به سمت باغ حرکت میکنم زیر لب برای خودم شعر میخونم… به یاد اون دوران میخونم و به جلو پیش میرم

مرا صد بار از خود برانی دوستت دارم

به زندان خیانت هم کشانی دوستت دارم

چه سود از مهر ورزیدن چه حاصل از وفا کردن

مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارم

وقتی به باغ میرسم… دهنم باز میمونه… با دیدن باغ نفسم میگیره… باغش فوق العاده شده… دست باغبونش درد نکنه… بعد از چند سال ندیدن الان دارم یه بهشت رو رو به روی خودم میبینم… زمزمه وار میگم: فوق العادست

همیشه عاشق این باغ بودم آدم دوست دار

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۱.۰۷.۱۶ ۰۰:۰۱]
ه آروم آروم قدم بزنه و با دستاش گلبرگهای ظریف گلهای رز رو لمس کنه و عطر گلها رو با لذت استشمام کنه… چشمامو میبندمو میگم خدایا چه حس خوبیه

پسر: موافقم

با شنیدن صدای پسری چشمامو به سرعت باز میکنمو یه قدم به عقب میرم… نگاهی به پسره میندازم… همون پسره ی داخل سالنه

اخمام تو هم میره و میگم: شما اینجا چیکار میکنید؟

نگاهی به من میندازه و میگه: مگه اینجا رو اجاره کردی؟

با حسرت نگاهی به باغ میندازمو تصمیم میگیرم به سالن برگردم.. مثله اینکه امشب هیچی اونجور که من میخوام پیش نمیره… با ناراحتی پشتم رو به پسره میکنمو میخوام برگردم که پسره میگه: کجا؟

بدون اینکه بهش جواب بدم به راهم ادامه میدم… صدای تند قدماشو پشت سرم میشنوم… بی توجه به قدم های تندش به راه خودم ادامه میدم که خودشو به من میرسونه… دستم رو میکشه و میگه: کجا؟

با اخم میگم: چی از جونم میخوای؟

با لبخند میگه: باور کن هیچی

با پوزخند میگم: باشه باور کردم… حالا دستمو ول کن که برم

پسر: باور کن کاریت ندارم… فقط ازت خوشم اومدی

پوزخندم پررنگ تر میشه و میگم: آقا پسر بهتر از این به بعد درست و حسابی چشماتو وا کنی و انتخاب کنی… همه چیز به ظاهر نیست اونی که الان میبینی با خود واقعیش زمین تا آسمون فرق داره… پس بهتره بری سراغ زندگیت

میخوام بازومو از دستای قدرتمندش خارج کنم که میگه: یه فرصت بهم بده

بدون توجه به حرفش به شدت بازومو میکشم که بازوی خودم درد میگیره ولی از دست این پسره آزاد نمیشه

چهره ام درهم میره و میگم: ولم کن لعنتی

تو همین موقع صدای آشنایی به گوشم میرسه

سروش با داد میگه: چیکار میکنی؟

پسره بازومو ول میکنی و با خونسردی میگه: داشتم با این خانم حرف میزدم

به عقب برمیگردم که میبینم سروش با چشمهای سرخ شده به پسره نگاه میکنه با فریادی بلندتر از قبل میگه: داشتی چه غلطی میکردی؟

از این همه عصبانیت سروش تعجب میکنم… با خودم فکر میکنم نکنه هنوز دوستم داره… با این فکر ضربان قلبم بالا میره

رنگ پسره میپره اما باز خودش رو نمیبازه و میگه: اصلا به جنابعالی چه ربطی داره؟

هنوز تو فکر عکس العمل سروشم که با حرف بعدیش انگار همه ی دنیا روی سرم خراب میشه

سروش: تو فکر کن برادرشم

پسر به کل رنگ از چهرش میپره و میگه: باور کن قصد بدی نداشتم

سروش با خشم به سمتش میادو میگه: واسه ی همین داشتی بازوشو میکندی

پسره میخواد چیزی بگه که سروش با داد میگه: از جلوی چشمام گم شو تا ناقصت نکردم

پسره از ترس دو تا پا داره چند تای دیگه هم قرض میگیره و با سرعت از من و سروش دور میشه… هنوز به اون مسیری که پسره رفته نگاه میکنم که با فریاد سروش به خودم میام

سروش : هنوز آدم نشدی؟

با تعجب نگاش میکنم… معنی حرفاش رو نمیفهمم

وقتی نگاه متعجب منو میبینه با داد ادامه میده: خواهرت رو کشتی… برادر من رو بدبخت کردی… من رو داغون کردی.. خونوادت رو عزادار کردی ولی هنوز همونی هستی که بودی

چشمام دوباره غمگین میشن

با ناراحتی میگم: سروش خودت که دیدی به زور…….

با عصبانیت میگه: آره دیدم… امشب خیلی چیزا رو دیدم… تلفنی با مانی که معلوم نیست کدوم بدبختیه حرف میزنی… بعدش با ادا و مسخره بازی برای خودت سالاد میکشی و با هزار تا ناز و عشوه آروم آروم میخوری… بعدترش هم یه پسره ی غریبه میاد کنارت میشینه و تو با سر بهش اشاره میکنی دنبالت بیاد… و در آخر هم از جات بلند میشی و تنهایی به این باغ کوفتی میایو اون پسره رو هم به دنبال خودت میکشونی

میخوام چیزی بگم که میگه: اینجوری نمیشه خونوادت زیادی بهت آزادی میدن… امشب بای………

با ناراحتی میگم: سروش چرا چرت و پرت میگی؟

با داد میگه: من چرت و پرت میگم یا توی هرزه

کنترل خودم رو از دست میدمو با فریادی بلندتر از خودش میگم: آره اصلا من یه هرزه ام… یه هرزه ی به تمام معنا… ولی به تو چه که من چه غلطی دارم میکنم؟… تو چه کاره ی منی؟… هان؟.. تو چیه من میشی؟… مادرمی؟… پدرمی؟.. نامزدمی؟… شوهرمی؟.. دوست پسرمی؟… مگه نمیگی از من متنفری پس الان اینجا چه غلطی میکنی برو بشین ور دل نامزدت… واسه همیشه پاتو از زندگیم بیرون بکش… دلت واسه کی میسوزه… مطمئننا واسه ی من که نیست… برای آبروی پدرم دل میسوزونی به قول خودت که من دیگه برای خونوادم آبرویی نداشتم…

سروش با دهن باز نگام میکنی

با داد میگم: اصلا میدونی چیه… من قاتله خواهرم هستم.. من اون رو کشتم… من زندگی تو رو نابود کردم.. من سیاوش رو آواره ی شهر غربت کردم… من کمر پدرمو شکستم.. من مادرمو داغون کردم…

از بس جیغ زدم صدام گرفته: با همون صدای گرفته میگم راحت شدی… حالا راحت شدی که اعتراف کردم خوب حالا برو زندگیتو کن… حالا با خیال راحت برو زندگیتو بساز… اصلا حق با توهه هیچوقت نمیخواستمت…

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۱.۰۷.۱۶ ۰۰:۰۱]
از اول هم چشمم دنبال سیاوش بود… پس دیگه دور و بر من نچرخ

از شدت عصبانیت نفس نفس میزنم… عقده ی این مدت توی دلم بود… خیلی سخته کاری نکرده باشی ولی هر لحظه هرزه خطابت کنند… تمام این سالها دوست داشتم فریاد بزنمو این عقده رو سر یکی خالی کنم… نگاهی به سروش میندازم… قیافش خیلی ترسناک شده… تا به امروز اینجوری ندیده بودمش…

————–

یه خورده ازش میترسم… با اینکه چیزی واسه از دست دادن ندارم ولی حس میکنم بدجور عصبانیه… به خودم دلداری میدمو میگم آخرش اینه که بهم فحش بده نهایت نهایتش هم اینه که کتکم بزنه بدتر از اونم اینه که غرورم رو خرد کنه ولی لااقل سبک شدم… خسته شدم از بس گفتم بی گناهم ولی کسی باورم نکرد… در هر صورت که من رو گناهکار میدونه… پس چه فرقی میکنه من چی بگم… برای یه بار هم که شده دوست دارم سروش از دستم حرص بخوره مگه چی میشه… مگه این همه من حرص خوردم چی شد؟…. مگه این همه من غصه خوردم کسی بهش برخورد؟… مگه این همه من شکستم کسی بدادم رسید؟… دیگه بریدم… این همه سال به امید سروش نشستم که برگرده ولی آقا میاد رو بروم میشینه و میگه میخواد تا دو ماه دیگه ازدواج کنه و بدتر از اون هنوز من رو یه هرزه میدونه… دیگه ظرفیتم پر شده… بعد از این همه سال توسری خوردن باز هم به هیچی نرسیدم…

نگام هنوز هم به سروشه… دستاش رو مشت کرده… از شدت عصبانیت میلرزه… از لای دندونای کلید شده میگه: که من رو واسه ی داداشم میخواستی

با فریاد میگه: آره؟

با شنیدن حرفاش چشمام دوباره غمگین میشن… آهی میکشم و میگم: مگه این همه سال نمیخواستی این جمله ها رو از زبون من بشنوی… امروز من حرفی رو میزنم که تو دوست داری… میتونی مثله همه ی روزای گذشته فکر کنی دوستت نداشتم…

بی توجه به حرفم با فریاد میگه: جلوی من وایمیستی همه ی غرور من رو به بازی میگیری

با داد میگه: به جای عذرخواهی به کارت افتخار هم میکنی؟

یه قدم به سمتم برمیداره… با نگرانی نگاش میکنمو با ترس یه قدم به عقب میرم

انگار تو حال خودش نیست…

خنده ای عصبی میکنه با خودش میگه: خانم به هرزگیهای خودش افتخار میکنه

با ترس نگاش میکنم… میترسم یه خورده دیگه اینجا بمونم سروش کار دستم بده… واقعا رفتاراش عجیب غریب شده… یه قدم دیگه به عقب میرمو تا برگردمو از باغ خارج بشم که سریع خودش رو بهم میرسونه… مچ دستمو میگیره… تو چهره اش از عصبانیت چند لحظه پیش خبری نیست… تو چشماش برق عجیبی رو میبینم… پوزخندی بهم میزنه و میگه: چیه… ترسیدی؟… تا چند دقیقه ی پیش که خوب زبونت کار میکرد

نمیدونم اون همه عصبانیت کجا رفته… اصلا نمیتونم این همه خونسردیش رو درک کنم

سعی میکنم مچ دستمو از دستش خلاص کنم که با همون خونسردی عجیب و غریبش نگام میکنه و میگه: هنوز واسه رفتن خیلی زوده… امشب باهات خیلی کارا دارم

ته دلم خالی میشه با ناراحتی میگم: سروش ولم کن… یکی میاد اینجا ما رو میبینه درست نیست

با این حرفم پوزخندش پررنگ تر میشه و میگه: تو که دیگه واسه همه شناخته شده ای… برای من هم دیگه فرقی نمیکنه بقیه در موردم چه فکری کنند… دیگه آب از سرم گذشته تنها چیزی که الان برام مهمه اینه که بهت نشون بدم بازی دادن سروش چه عواقبی رو با خودش به همراه داره؟

میخوام چیزی بگم که اجازه نمیده و با خونسردی کامل میگه: امشب کاری باهات میکنم که تا عمر داری فراموش نکنی…

بعد از گفتن این حرف مچ دستم رو میکشه و من رو به ته باغ میبره

با ترس میگم: سروش داری چیکار میکنی؟ خواهش میکنم تمومش کن

با همون خونسردی میگه:عجله نکن میفهمی… امشب میخوام همین کار رو کنم… امشب واسه همیشه همه چیز رو تمومش میکنم… 5 سال نامزدم بودی یه بار هم بهت دست درازی نکردم… همیشه میگفتم تو خانم خونم هستی… حق ندارم قبل از ازدواج بهت دست بزنم…

با داد میگه: یادته؟

با ناراحتی نگاش میکنمو اون با لحنی غمگین ادامه میده ولی تو چیکار کردی؟…توی هرزه فقط قصدت بازی دادن من بود…معلوم نیست با چند نفر بودی و چه غلطا که نکردی؟

با غصه میگم: مثله همیشه داری اشتباه میکنی

با جدیت میگه: امشب بهت ثابت میکنم که هیچکس نمیتونه سروش رو بازی بده

انگار حرفامو نمیشنوه

-سرو…..

با داد میگه: بهتره خفه شی… خودت هم میدونی کسی این اطراف نمیاد… چطور برای با بقیه بودن زود اکی میدی ولی به من که میرسه ناز میکنی

اشکام جاری میشنو با گریه میگم: سروش به خدا همه ی حرفام دروغ بود

سروش با پوزخند میگه: این رو که خودم میدونم

با تعجب نگاش میکنم که میگه: همون حرفایی که 5 سال به خوردم دادی و من احمق هم باور کردم

——————–

بی توجه به اشکا و تقلاهام دستم رو میکشه و من رو به زور با خودش میبره…

همونجور که من رو با خودش میبره میگه: این اشکا و

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۱.۰۷.۱۶ ۰۰:۰۱]
التماسا خیلی خیلی واست کمه

هر کاری میکنم زورم بهش نمیرسه نمیتونم از چنگالش خودمو آزاد کنم…. وقتی به ته باغ میرسیم ناامید ناامید میشم… دیگه هیچ دیدی به ساختمون ندارم… سروش هر بلایی هم سرم بیاره هیچکس نمیفهمه… بدجور ته دلم خالی شده… خونوادم هم که اصلا متوجه ی بیرون اومدنم نشدن چه برسه به اینکه بدونند به باغ اومدم… مچ دستمو ول میکنه و به سمت دیوار هلم میده… به شدت به دیوار برخورد میکنم که سروش با پوزخند میگه: بهتره داد و بیداد راه نندازی… چون کسی صدات رو نمیشنوه…

از بس گریه کردم به هق هق افتادم

سروش با بی رحمی تمام ادامه میده: هر چند اگه صدات رو هم بشنون قبل از من خودت به دردسر میفتی… آدمای این خونه هیچکدوم حرفات رو قبول ندارن

با هق هق میگم: سروش خیلی پست….

هنوز حرفم تموم نشده که با خشم به سمتم میاد چونمو میگیره و میگه: حواست به حرفات باشه خانم خانما… اگه بخوای اینطور ادامه بدی اونوقت دیگه تضمین نمیکنم از این باغ زنده بیرون بری

با چشمای اشکیم بهش خیره میشم… این سروش رو دوست ندارم… من دلم سروش مهربون خودمو میخواد… سروش من هیچوقت اینجوری دلم رو نمیشکنه

تو چشمام خیره شده… همونجور که چونمو تو دستش گرفته غرق نگام میشه… من هم غرق نگاهش میشم… هیچ حرفی نمیزنه.. من هم هیچ حرفی نمیزنم…

نمیدونم کدوم رفتارش رو باور کنم این عشقی که تو چشماش میبینم یا اون سروشی که مدام با حرفاش آزارم میده

نمیدونم تو چشمام چی میبینه که همونجور زمزمه وار میگه: مگه دوستت نداشتم؟

با بغض میگم: چرا داشتی… خیلی زیاد

سروش: مگه عاشقت نبودم؟

با لبخند تلخی میگم: چرا بودی… تا بی نهایت

سروش: مگه دنیای من نبودی؟

با حسرت میگم: آره بودم… همه ی دنیات

سروش: مگه زندگیه من در تو خلاصه نمیشد؟

با چشمای خیس میگم: آره آره آره…زندگیت در من خلاصه میشد… همه ی زندگیت در من خلاصه میشد

سروش: مگه چی واست کم گذاشته بودم؟

لبخند تلخی میزنمو میگم: هیچی

یه قطره اشک گوشه ی چشماش جمع میشه و با لحنی که دلم رو به شدت میسوزونه میگه: پس چرا با من و خودت اینکارو کردی؟

با این حرف چونمو ول میکنه و با خشم چند قدم به عقب میره

با غصه میگم: آخه بدبختی اینجاست من کاری نکردم … سروش واسه ی یه بارم شده به چشمام نگاه کن آخه چرا باورم نمیکنی… فقط برای یه بار بهم اعتماد کن… سروش به خدا اگه تو دوستم داشتی من صد برابر اون دوستت داشتم… اگه عاشقم بودی من هزار برابرش عاشقت بودم… اگه من دنیای تو بودم تو همه وجود من بودی… اگه زندگی تو در من خلاصه میشد تو تنها دلیل بودن من در زندگی بودی

سروش با داد میگه: ترنم بس کن…

با فریاد میگه: تو رو خدا بس کن…چرا عذابم میدی… آخه چرا اینقدر عذابم میدی… تا کی میخوای با این دروغات عذابم بدی… بعضی موقع آرزو میکنم ایکاش تو به جای ترانه میرفتی

با یه دنیا غم بهش خیره میشم…. چشمام حرفای ناگفته ی زیادی دارن… تو که حرفای زبونی من رو باور نداری… آخه لامصب حداقل از این چشمام بخون… چشمام که دیگه دروغ نمیگن

سروش نگاهش رو از نگام میگیره و میگه: موندن تو واسه ی همه مون عذابه… ترنم ایکاش هیچوقت نمیدیدمت

با لحنی غمگین میگم: نگو سروش… تو رو خدا اینجوری نگو… من اگه هزار بار هم به دنیا بیام همه ی آرزوم اینه که توی اون هزار بار تنها همزادم تو باشی…. تنها همراهم تو باشی… تنها همسفر زندگیم تو باشی… تنها بهونه ی زندگیم تو باشی… تنها دلیل بودنم تو باشی… من خوشحالم که دیدمت خوشحالم که عاشقت شدم خوشحالم که………

با عصبانیت میگه: نقشه ی جدیدته… مثله همیشه میخوای با احساسات طرف بازی کنی تا به هدفت برسی… اما بذار یه چیز بهت بگم من امشب دیگه گولت رو نمیخورم… من امشب همه ی حقمو ازت میگیرم…

میخوام چیزی بگم که با داد سروش که میگه امشب حق هیچ اعتراضی نداری؟ صدام تو گلوم خفه میشه…

سروش به سرعت خودش رو بهم میرسونه و رو به روم وایمیسته… صورتشو نزدیک صورتم میاره و میگه: امشب دیگه ازت نمیگذرم… تموم اون سالها که محرمم بودی ازت گذشتم… به خاطر تو… به حرمت تو… به احترام عشقمون… اما امشب محاله ازت بگذرم.. تموم اون سالها مال من بودی و در عین حال مال من نبودی امشب که مال من نیستی میخوام همه جسمت رو مال خودم کنم

ترس همه وجودمو پر میکنه

هیچوقت اینجور ندیده بودمش…حتی بعد از دیدن اون مدارک… حتی بعد از مرگ ترانه… حتی بعد از جداییمون… اما امشب سروش، سروش همیشگی نیست…

خیلی بهم نزدیکه…

با ناله میگم:سرو…….

خودشو بهم میچسبونه و میگه: هیـــــــس، هیچی نگو…

طوری خودش رو بهم میچسبونه که اجازه ی هر حرکتی از من گرفته میشه… دستام رو بالا میارمو سعی میکنم به عقب هلش بدم که با یه دستش مچ دو تا دستا

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۱.۰۷.۱۶ ۰۰:۰۱]
مو میگیره به شدت میپیچونه

دادم میره هوا که با آرامشی که ازش بعیده میگه: با کوچیکترین مقاومتت از این بدتر هم سرت میاد… بهتره خودت باهام راه بیای… امشب میخوام یه آدم کثیف باشم مثله خودت… مثله تویی که نابودم کردی و از دور با تمسخر نگام کردی

بعد با خشونت مچ دستام رو رها میکنه ودستاش رو دور کمرم حلقه میکنه و میگه: آره امشب باید با من باشی… به خاطر همه ی اون سالهایی که فکر میکردم با منی ولی با من نبودی

صورتم خیس خیسه… از اشکایی که نمیدونم از ترسه یا از حرفهای سروش… فقط میدونم هر لحظه این اشکا از چشام جاری میشن بدون اینکه خودم بخوام

به هق هق افتادم اما اون همینجور ادامه میده و میگه: نباید دور و بر من پیدات میشد… یادته چهار سال پیش چی بهت گفتم… گفتم هیچوقت ازت نمیگذرم.. گفتم یه روزی تلافی کارت رو سرت درمیارم

منو به خودش چسبونده و همونجور که حرف میزنه… اجازه هیچ حرکتی رو بهم نمیده

سروش: امشب وقتشه… متنفرم از دخترای امثال تو که پسرای احمقی مثله من رو تور میکنندو اجازه نمیدن دست پسره بهشون بخوره… بعد از یه مدت هم که یه لقمه ی چرب و نرم تر پیدا کردن اولی رو رها میکنندو سراغ طعمه ی بعدی میرن … هر چند تو از اول هم من رو نمیخواستی هدفت یه چیز دیگه بود… من فقط واسه ی تو یه اسباب بازی بودم

با هق هق میگم: به خدا اشتباه میکنی

بخاطر کشمکش های من و سروش شالم روی شونم افتاده…

بی توجه به حرف من دستش رو به سمت موهام میبره… موهام رو که خیلی ساده با ربانی همرنگ لباسم پشت سرم بستم رو آروم آروم نوازش میکنه و با آرامش میگه: حالا که داغونم کردی تو هم باید داغون بشی

اشکام لباساس رو خیس میکنند ولی اون من رو از خودش جدا نمیکنه… بی تفاوت به اشکام لباش رو نزدیک لاله ی گوشم میاره و میگه: قبل از ازدواجم انتقام همه چیز رو ازت میگیرم… انتقام خودم… انتقام سیاوش… انتقام پدر و مادرم رو که تمام این سالها از دیدن زندگی نابه سامان پسراشون زجر کشیدن و شکستن ولی دم نزدن… انتقام نامزد برادرم که به خاطر توی احمق پرپر شدو برادرم رو برای همیشه به عزای خودش نشوند

بعد از تموم شدن حرفش با خشونت ربان رو از موهام میکشه و باعث میشه موهای لختم اطرافم پخش بشه… ربان رو روی زمین پرت میکنه و به موهام چنگ میزنه… با خشونت میگه: تویی که امروز هم میخوای با چشمهات افسونم کنی کاری باهام کردی که توی هر مهمونی ای که پا میذارم مردم با ترحم بهم نگاه میکنندو برام دل میسوزونند… محاله فریب این اشکا رو بخورم

با چشمای اشکی میگم: سروش من……..میپره وسط حرفمو از بین دندونای کلید شدش میگه: دوست دارم با دستای خودم بکشمت… اما حیف که حتی مرگ هم واست کمه… با کار امشبم ذره ذره آب میشی و فرصت دوباره رو برای نابود کردن یه زندگی واسه ی همیشه از دست میدی

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۳.۰۷.۱۶ ۱۴:۴۲]
بعد از تموم شدن حرفاش صورتش رو آروم روی گودی گردنم میکشه… از گرمی نفسهاش تنم مور مور میشه… برای اولین بار از عشقم میترسم… اونم خیلی خیلی زیاد… همیشه آغوش سروش امن ترین پناهگاه برای من بود اما امروز از خودش به کی پناه ببرم؟… قطره های درشت اشک دونه دونه از چشمام جاری میشن ولی سروش بی توجه به اشکها و دل شکسته ی من با بی رحمی تمام آروم آروم جسم و روحم رو به تاراج میبره…… ازش خیلی میترسم… ضربان قلبم از حالت عادی خارج شده… حس میکنم قلبم داره از جا کنده میشه… با احساس لباش روی گردنم تازه به عمق فاجعه پی میبرم… انگار تا همین الان هم امید داشتم که همه ی اینا یه نمایش باشه… یه نمایش مسخره… یه نمایش برای ترسوندن من… با ترس گردنم رو عقب میکشم…

صدای آروم سروش رو میشنوم که با لحن بدی میگه: چیه خانمی؟ هنوز که کاری نکردم

با ترس میگم: سروش تو رو خدا بس کن

بدون اینکه جوابمو بده با دستی که موهامو گرفته سرمو نزدیک صورتش میاره و لباش رو روی لبام میذاره … با خشونت با لبام بازی میکنه.. خبری از بوسه نیست… فقط لبام رو گاز میگیره… هر چی تقلا میکنم وحشی تر میشه… با دستام سعی میکنم به عقب هلش بدم اما بیفایده ست… وقتی تقلای زیاد من رو میبینه لباشو از لبام جدا میکنه و موهامو که تو چنگشه رها میکنه و به جای موهام دستام رو مهار میکنه… دو تا دستامو توی یه دستش میگیره و من رو از آغوشش خارج میکنه بدون هیچ حرفی من رو به دیوار میچسبونه تا اجازه ی هیچگونه تقلایی رو بهم نده

همونجور که هق هق میکنم میخوام چیزی بگم که اجازه نمیده… چونمو با دست آزادش میگیره و دوباره لباش رو روی لبام میذاره… اینبار با خشونت بیشتری کارش رو انجام میده… اونقدر به کارش ادامه میده که طعم خون رو توی دهنم احساس میکنم… ولی باز هم دست بردار نیست… نفس کم آوردم… ولی هیچ جوری نمیتونم مخالفت کنم… همه ی راه های سرکشی رو بسته… احساس ضعف میکنم… حس میکنم دیگه نمیتونم رو پاهای خودم واستم… انگار سروش هم متوجه ی ضعف من میشه… چون لباش رو از رولبام برمیداره و چونمو رها میکنه… با افتادن فاصله چندانی ندارم که دست آزادش رو اینبار دور کمرم حلقه میکنه… به شدت نفس نفس میزنم

با دیدن وضع من نیشخندی میزنه و با بیرحمی میگه: هنوز کاری نکردم کم آوردی؟… هنوز که خیلی زوده

لبام بدجور درد میکنه… حتی اینقدر توان ندارم که جوابشو بدم… به زحمت میگم: تو رو خدا تمومش کن

با نیشخند میگه: یعنی اینقدر برای با من بودن عجله داری؟ که میخوای زودتر کار اصلیم رو شروع کنم

با التماس میگم: سروش با من اینکارو نکن

با تمسخرنگام میکنه و حلقه ی دستش رو شل تر میکنه… بعد از چند لحظه مکث پوزخندی میزنه و دستام رو ول میکنه… کورسوی امیدی توی دلم میدرخشه… ولی با عکس العمل بعدیش همون امید ناچیز هم از بین میره

شالم رو به شدت از روی شونم برمیداره به یه گوشه ی باغ پرت میکنه… دستاش رو به سمت گونه هام میاره و با خشونت نوازش میکنه… هیچکدوم از رفتاراش مثل سابق نیست… تو رفتاراش خبری از محبت گذشته ها نیست… تنها چیزی که ازش میبینم خشونته و بس

نگاهی به اطراف میندازم… ته باغ هستیم… محاله کسی این اطراف بیاد… باید فرار کنم….تنها چاره همینه… به هر قیمتی که شده باید فرار کنم… حداقلش باید سعیم رو کنم… الان که حلقه ی دستاش شل ترشده الان که دستام آزاد هستن فرصت فرار رو دارم… فرصت که از دست بره دیگه هیچ کاری از دستم برنمیاد… معلوم نیست چند دقیقه ی بعد چه اتفاقی میفته

دستاش رو از روی گونه هام برمیداره و به سمت دکمه های مانتوم میاره… با همه ی ترسی که ازش دارم حس میکنم الان وقتشه… دستش هنوز به دکمه ی مانتوم نرسیده که به سرعت دستمو بالا میارم و به شدت به عقب هلش میدم… چون انتظار اینکارو از من نداشت تعادلش رو از دست میده اما در لحظه ی آخرمچ دستم رو میگیره… خودش پرت میشه زمین و من هم روش میفتم… همه ی امیدم به یاس تبدیل میشه… همه چی تموم شد… مطمئنم دیگه ولم نمیکنه… میدونم از ترس رنگ به چهره ندارم… دیگه شمارش ضربان قلبم از حد تند هم گذشته… یه لحظه احساس میکنم فشار دستش کم شده میخوام به سرعت از جام بلند شم که اون با خشونت زیاد من رو روی زمین پرت میکنه و اینبار خودش رو روی تنم میندازه… همه ی سنگینیش رو روی جسم نحیفم احساس میکنمو هیچ کاری نمیتونم کنم… نگام با نگاهش تلاقی میکنه… با پوزخند بهم خیره میشه و میگه: گفتم هر چی بیشتر تقلا کنی کار خودت سخت تر میشه

با صدای لرزونی میگم: سروش التماست میکنم… تو رو به هر کسی که میپرستی تمومش کن… به خدا من تحمل این یکی رو دیگه ندارم

یه لحظه غمی رو تو چهره اش احساس میکنم ولی فقط یه لحظه چون خیلی زود اون غم رو پشت چهره ی خونسردش پنهان میکنه میکنه و با بی تفاوتی میگه: من

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۳.۰۷.۱۶ ۱۴:۴۲]
که هنوز شروع نکردم… قبل از شروع کارم بهتره بخاطر این نقشه ی فرارت یه کوچولو تنبیه بشی… نظرت چیه؟

آب دهنم رو با ترس قورت میدمو با چشمهای نگران بهش خیره میشم ولی اون با لبخند مرموزی سرشو به سمت گردنم میاره و بوسه ای ملایم به گردنم میزنه… تعجب میکنم مگه قرار نبود تنبیم کنه پس چرا داره با ملایمت رفتار میکنه؟… هنوز چند ثانیه ای از بوسه اش نگذشته که جیغم به هوا میره.. پوست گردنم رو بین دندوناش میگیره و با شدت فشار میده… از شدت درد نفسم میگیره… ولی اون بعد از انجام دادن کارش با بی تفاوتی از روم بلند میشه و مچ دست من رو هم میگیره و مجبورم میکنه بلند شم…

و با همون خونسردی میگه: از این بدتراش در انتظارته… پس بهتره زیاد سر به سرم نذاری

با همه ی ترسی که دارم حواسم میره به یکی از دستام که هنوز آزاده میخوام یه بار دیگه شانسمو واسه فرار محک بزنم که انگار فکرمو میخونه… چون سریع مچ دست آزادم رو میگیره و با داد میگه: یه بار دیگه فکر فرار به سرت بزنه… من میدونمو تو

همه ی بدنم درد میکنه… از برخوردم به دیوار… از پرت شدنم روی زمین… از خشونتهای بیش از اندازه ی سروش… اما این دردا من رو از پا نمیندازه دردی که هر لحظه داغون ترم میکنه دردیه که در قلبم احساس میکنم درد من از حرفاشه از رفتاراشه از کاراشه… وگرنه در گذشته بیشتر از این کتک خوردم و کبود شدم… ایکاش امشب زودتر تموم بشه… ای کاش… نمیدونم چرا تمام لحظه های بد زندگی آدما به سختی میگذرن

امشب هم همینطوره انگار امشب ساعتها هم کش میان… با صدای سروش به خودم میام که با نیشخند میگه: خودت که میدونی نامزدی اصلی این موقع ها شروع میشه… حالا اونقدر همه تو بزن و بکوب غرق شدن که وجود من و تو رو صد در صد فراموش کردن

با خودم فکر میکنم مگه از اول وجود من رو به یاد داشتن؟

سروش: پس امشب وقت زیادی واسه ی تلافی گذشته ها دارم

بعد از تموم شدن حرفش بدون اینکه بهم اجازه ی حرف زدن بده به سرعت دکمه های مانتوم رو با دست آزادش باز میکنه… از شدت ترس لرزشی رو در بدنم احساس میکنم… میدونم همه ی این ترسها رو توی چهره ام میبینه اما هیچ توجهی به ترس و دلهره ام نمیکنه… حتی میدونم از طریق دستام که اسیر دستاشه متوجه ی لرزش بدنم شده ولی هیچ عکس العملی نشون نمیده… دستمو ول میکنه و با یه حرکت سریع مانتو رو از تنم در میاره… اونقدر سریع این کار رو میکنه که مانتوم پاره میشه… مانتو رو به گوشه ای پرت میکنه… با ترس دو قدم ازش دور میشم که با یه قدم بلند خودشو به من میرسونه و دوباره دستام رو با یه دستش مهار میکنه… لباسی که زیر مانتوم پوشیدم یه لباس شبه دکلته هست و این برای وضع الان من خیلی خیلی بده… وقتی داشتم آماده میشدم با خودم فکر کردم توی مهمونی همون شال روی سرم رو روی شونه هام میندازم… اما حالا نه شالی سرم هست نه مانتویی به تن دارم…

دستام رو که تو دستاشه به طرف خودش میکشه و منو تو بغل خودش پرت میکنه… مثله یه جوجه تو بغلش میلرزم… اما اون بی تفاوته بی تفاوته… انگار دیگه قلبی تو سینه اش نداره… همونجور که من رو محکم تو بغلش گرفته دست آزادش به سمت زیپ لباسم میره دیگه نمیتونم تحمل کنم با جیغ میگم: سروش نکن… تو رو خدا این کارو نکن

به آرومی میگه: جیغ نزن… وگرنه مجبور میشم قبل از شروع کارم خفت کنم

این همه سنگدلی از سروش مهربون من بعیده…

با یه حرکت زیپ لباسم رو پایین میکشه و دستش رو داخل لباس میکنه… دستش رو روی پوست بندم احساس میکنم… با لحنی غمگین میگه: یه روزایی میخواستم تو رو با عشق مال خودم کنم تا دست هیچکس بهت نرسه ولی با همه ی اینا مراعات تو رو میکردم… با اینکه حق من بودی ازت میگذشتمو همه چیز رو به آینده واگذار میکردم

آهی میکشه و با پوزخند میگه: چقدر احمق بودم… واقعا چقدر احمق بودم که بخاطر تو از حق مسلم خودم گذشتم

با عصبانیت من رو از آغوشش به بیرون پرت میکنه… اونقدر این کارش غیر منتظره بود که تعادلم رو از دست میدمو روی زمین میفتم… با پوزخند بهم نگاه میکنه… به خودم… به بدن نیمه برهنه ام… به اشکام… از تو چهره اش هیچی رو نمیتونم بخونم… با قدمهای آهسته به طرفم میاد… وقتی بهم میرسه روم خم میشه با پشت دستش پوست بدنم رو لمس میکنه… با دستم لباس رو گرفتم تا کاملا از بدنم درنیاد…

با خونسردی میگه: اما امشب ازت نمیگذرم… حداقلش بعد از 5 سال یه لذتی ازت میبرم… انتقامم رو ازت میگیرم… و تو رو هم مثله ی خودم داغون و شکسته میکنم

با تموم شدن حرفش بی توجه به چشمای اشکیم خودش رو روی من پرت میکنه و بی تفاوت به جیغ و دادهای من مشغول میشه… مغزم دیگه کار نمیکنه… نمیدونم چیکار باید کنم… واقعا هنگیدم… خواهش، التماس، جیغ، داد، فریاد هیچکدوم تاثیر ندارن… میخواد لباس رو کاملا از تنم خارج کنه که با جیغ م

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۳.۰۷.۱۶ ۱۴:۴۲]
یگم: سروش به خداوندی خدا قسم دستت بهم بخوره همین امشبب خودم رو خلاص میکنم… قسم میخورم امشب هم خودم رو هم همه ی شماها رو خلاص کنم

تو چشمام خیره میشه… نمیدونم تو نگاهم دنبال چی میگرده

با پوزخند میگه: وقتی پسر مردم رو به بازی میگیری باید به اینجاش هم فکر کنی

زمزمه وار میگم: تمام این چهار سال منتظرت بودم که برگردی

میخواد چیزی بگه که با لبخند تلخ من ساکت میشه

با همون لبخند تلخی که به لب دارم تو چشماش زل میزنمو ادامه میدم: منتظر بودم برگردی و بگی ترنم اشتباه کردم… ترنم هنوز هم دوستت دارم.. ترنم هنوز هم عاشقتم… حالا میدونم حق با توهه… حالا میفهمم همه ی دنیا به تو بد کردن… حالا میدونم تو هنوز هم پاک هستی… اما بعد از 4 سال خبر نامزدیت اومد… بعد از 4 سال باز تو همون بودی… همون سروشی که باورم نکرد و واسه ی همیشه رفت

با ناباوری بهم نگاه میکنه

با لحنی غمگین زمزمه میکنم: گفتم نبینم روی تو شاید فراموشت کنم، شاید ندارد بعد از این باید فراموشت کنم

-سروش از این داغون ترم نکن… نه میخوام باورم کنی نه هیچی فقط میخوام دور از هیاهو باشم… من غرق مشکلاتم از این غرق ترم نکن… التماست میکنم

فقط بهم خیره شده نه کاری میکنه نه رهام میکنه… بعد از یه مدت اخماش کم کم توی هم میره… اخم جای ناباوریش رو میگیره… میخواد چیزی بگه که با شنیدن صدای قدمهای یه نفر ساکت میشه

————–

سروش با شنیدن صدای قدمهای اون طرف از روی من بلند میشه… ته دلم روشن میشه… یعنی همه چیز تموم شد… سروش بی توجه به من لباسش رو مرتب میکنه میخواد به سمت منبع صدا بره که سر جاش خشکش میزنه… با تعجب جهت نگاه سروش رو دنبال میکنم که طاهر و پشت سرش سیاوش رو میبینم… وضع لباسم اصلا خوب نیست… طاهر با دهن باز نگاهش بین من و سروش میچرخه… سیاوش هم با ناباوری به من و سروش زل زده و هیچی نمیگه …نگاه غمگینم رو ازشون میگیرم… از هر دوشون خجالت میکشم…… لابد الان هر دوشون من رو مقصر میدونند … شاید هم طاهرجلوی سروش و سیاوش یه سیلی توی گوشم بیزنه و بگه باز یه گند دیگه زدی… با داد طاهر به خودم میام

طاهر: تو داشتی چه غلطی میکردی؟

با ترس نگاش میکنم ولی انگار مخاطبش من نیستم… نگاهش به سروشه… سروش با شرمندگی سرش رو پایین میندازه و هیچی نمیگه

طاهر با فریاد میگه: سروش میخواستی چیکار کنی؟

وقتی طاهر جوابی از سروش نمیشنوه با داد میگه ترنم اینجا چه خبره؟

با چشمهای غمگینم بهش زل میزنمو چیزی نمیگم… چی میتونم بگم؟… واقعا چه جوابی میتونم داشته باشم؟… چیزی واسه گفتن ندارک… طاهر ناهش رو از من میگیره و به سرعت خودش رو به سروش میرسونه و با داد میگه: بگو دارم اشتباه میکنم لعنتی… بگو

سیاوش با اخم نگاهی به من میندازه و کتش رو در میاره… خودش رو به من میرسونه و بدون اینکه نگاهی بهم بکنه کتش رو به سمت من پرت میکنه

سرمو پایین میندازمو نگاش نمیکنم… میدونم از من متنفره… بیشتر از همه ی دنیا سیاوش از من متنفره… پس ترجیح میدم نگاهامون بهم نیفته… هم به خاطر گذشته… هم به خاطر وضع الانم… کتش رو که روب پام افتاده برمیدارم… پشتش رو بهم میکنه که زیر لبی تشکری میکنم… بدون اینکه حرفی بزنه به سمت طاهر و سروش میره…. اول زیپ لباسم رو بالا میارم و بعد کت سیاوش رو روی شونه های لختم میندازم….

طاهر که همه ی سوالاش بی جواب میمونه کلافه میشه و مشتی به صورت سروش میکوبه… نمیدونم اگه طاهر نمیومد چی میشد… آیا سروش بهم تعرض میکرد یا تسلیم التماسام میشد… واقعا نمیدونم…

سیاوش با دیدن عکس العمل طاهر قدماشو سریعتر میکنه و با داد میگه: طاهر صبر کن… نمیشه زود قضاوت کرد

میدونم بهم شک داره… میدونم فکر میکنه این موضوع هم زیر سر منه… اما هیچی نمیگم… ترجیح میدم حرفی نزنم… چون هر حرفی که بزنم باز هم خودم متهم میشم… چون باورم ندارن… چون دنبال مقصر میگردنو از من بی پناهتر پیدا نمیکنند… حتی اگه سروش خودش هم اعتراف کنه فکر نکنم کسی حرفامو باور کنه… طاهر با عصبانیت نگاهی به لباسای من میندازه و سعی میکنه خودش رو کنترل کنه

سیاوش سعی میکنه خونسرد باشه با آرامش میگه : سروش اینجا چه خبره؟

سروش سرش رو بالا میاره و نگاهی به من میندازه و هیچی نمیگه

سیاوش: سروش با توام

سروش باز هم جوابی نمیده

سیاوش عصبی میشه و با لحنی عصبی میگه: سروش

سروش نگاشو از من میگیره و به سمت سیاوش برمیگرده و با لحن غمگینی میگه:چی میخوای بدونی..

بعد با داد میگه: میگم چی میخوای بدونی آره میخواستم بهش تجاوز کنم

سیاوش با ناباوری به سروش خیره میشه و سروش با داد میگه: میخواستم بی آبروش کنم همونجور که اون با آبروی من بازی کرد

صداشو پایین میاره و با لحن غمگینی ادامه میده: میخواستم زندگی کسی رو تباه کنم که یه

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۳.۰۷.۱۶ ۱۴:۴۲]
روزی زندگی من و خونوادم رو تباه کرد

با تموم شدن حرف سروش دست سیاوش بالا میره و به روی صورت سروش فرود میاد

————-

چشمم به طاهر میفته که با چشمهای سرخ شده به سروش زل زده… رگ گردنش متورم شده… معلومه خیلی داره خودش رو کنترل میکنه که سروش رو زیر دست و پاش له نکنه… که سروش رو به باد فحش و ناسزا نگیره… معلومه خیلی سخت داره خودش رو کنترل میکنه… دستش رو مشت کرده و هیچی نمیگه… اما سیاوش فریاد میزنه: تو واقعا داشتی بهش دست درازی میکردی؟

سروش به چشمهای سیاوش خیره میشه و هیچی نمیگه

سیاوش با عصبانیت پشتش رو به سروش میکنه و چنگی به موهاش میزنه… طاهر با چشمهای سرخ شده نگاشو از سروش میگیره و به طرف من میاد… قیافش بدجور ترسناک شده… خیلی ازش میترسم… امشب همه عجیب شدن…. دوست ندارم با طاهر تنها بشم… طاهر به من میرسه ولی بدون توجه به من از کنارم میگذره و به سمت مانتوم میره… نفسی از سر آسودگی میکشم… مانتوم رو از روی زمین برمیداره … با دیدن مانتوی پاره ام به سمت دیوار میره و مشت محکمی به دیوار میزنه… دیگه طاقت نمیاره … کنترلش رو از دست میده و با داد میگه: لعنتـــــــــی

چند باری به دیوار مشت میکوله سیاوش با شرمندگی به سمت طاهر میادو اون رو میگیره و میگه: طاهر این کارو با خودت نکن

اما طاهر بی توجه به حرف سیاوش به سمت سروش برمیگرده و با فریاد میگه: سروش… خیلی نامردی… خیلی خیلی نامردی

بعد خودش رو از چنگال سیاوش آزاد میکنه و به دیوار تکیه میده… همونجور که از روی دیوار سر میخوره و روی زمین میشینه زمزمه وار میگه: حتی اگه خواهر من بدترین آدم روی زمین هم بود حق نداشتی اینکارو بکنی… به حرمت روزای گذشته… به حرمت خونوادم… به حرمت اون نون و نمکی که با هم خوردیم… به احترام من و خونواده ام…

سیاوش با شرمندگی میگه: طاهر…

طاهر با داد میپره وسط حرفشو میگه: هیچی نگو سیاوش… هیچی نگو… اگه امروز کاری به سروش ندارم از روی بی غیرتیم نیست… دارم داغون میشم ولی نمیخوام حرمت اون روزا شکسته بشن

بعد زمزمه وار میگه: هر چند سروش امروز اون حرمتها رو شکست

سیاوش سرشو پایین میندازه و هیچی نمیگه

طاهر با خشم از جاش بلند میشه که باعث میشه سیاوش فکر کنه طاهر قصد دعوا داره… چون برای جلوگیری دعواهای احتمالی یه قدم به سمت طاهر برمیداره که با داد طاهر خطاب به سروش سرجاش متوقف میشه

طاهر با داد میگه: میخواستی کی رو نابود کنی… هان؟…. ترنم رو…. یه نگاه بهش بنداز… مگه چیزی ازش مونده…

با دادی بلندتر میگه: سروش با توام؟… میگم مگه چیزی ازش مونده؟ آره در گذشته یه غلطی کرد ولی بابتش مجازات شد هنوز هم داره مجازات میشه… ببین چی ازش مونده؟… نه لبخندی.. نه شیطنتی.. نه احساسی… نه خانواده ای… میخوای از کی انتقام بگیری؟… از ترنم؟… با یه نگاه هم میشه فهمید این اون ترنم نیست… این دختر اصلا هیچی نیست… سروش اون هیچی نداره… تو تموم این سالها فقط ترحم فامیل عذابت میداد؟ اما خونوادت کنارت بودن… از لحاظ مالی ساپورت میشدی… سرسار از محبت اطرافیانت بودی… اما ترنم تمام این سالها تنهای تنها بود… از همه حرف شنیده… از خونواده… از فامیل… از همسایه… هر کسی که از کنارش میگذشت پوزخندی نثارش میکرد….اگه اون گناهکاره تاوان گناهش رو پس داده… اون هر روز داره نگاه های پرنفرت هر غریبه و آشنایی رو تحمل میکنه به خاطر چی؟… به خاطر یه اشتباه…

اشک تو چشمام جمع میشه

سیاوش: طاهر به خدا شرمندتم

طاهر پوزخندی میزنه و میگه: تو چرا؟

سروش با ناراحتی میگه: باور کن کنترلم رو از دست دادم

طاهر با اخم میگه: این حرفا الان چه فایده ای برام دارن؟… معلوم نیست اگه من نمیرسیدم چه یلایی سر خواهرم میاوردی؟… بماند که اگه من اون رو توی این وضعیت نمیدیدم اصلا حرفاش رو باور نمیکردم و مثله همیشه اون رو مقصر میدونستم… ترنم همین الان هم از خونواده طرد شده ولی با این کار تو صد در صد پدرم اون رو از خونه بیرون مینداخت

باز صورتم از اشک خیس شده… سروش با ناراحتی نگاهی به من میندازه که با دلی پر از خون نگاهم رو ازش میگیرم به خاطر دل شکسته ام… به خاطر روح داغونم… به خاطر جسم کتک خورده ام… نگامو ازش میگیرم به خاطر اینکه باز هم باورم نکرد… باز هم خردم کرد… باز هم قلبم رو شکست

سیاوش با لحنی غمگین میگه: طاهر الان که خدا رو شکر اتفاقی نیفتاده

تو دلم میگم: شاید به جسمم تعرض نشد اما آیا چیزی از روحم باقی موند؟

حس میکنم امشب روحم در هم شکست و قلبم تیکه تیکه شد

صدای طاهر رو میشنوم که با داد میگه: سیاوش تو دیگه چرا؟ اگه کسی با سها این کارو کنه به همین راحتی ازش میگذری..

یعد با صدای بلندتری میگه: آره؟

سیاوش سرشو پایین میندازه و هیچی نمیگه

————-

💔سفر به دیار عشق💔, [۰۳.۰۷.۱۶ ۱۴:۴۲]
طاهر زمزمه وار میگه: به خدا 4 سال کم نیست… ترنم یه اشتباه کرد اما 4 ساله داره تاوان پس میده

سیاوش میخواد چیزی بگه که طاهر اجازه نمیده و خودش ادامه میده: شاید ترنم تو خیلی چیزا مقصر باشه اما مرگ ترانه نشونه ی حماقت خودش بود… اگه اون حماقت رو نمیکرد الان همه چیز خوب بود…

سیاوش به آرومی میگه: اما اگه ترنم اون کارا رو نمیکرد هیچوقت عشق من دست به خودکشی نمیزد از من نخواه که راحت……….

طاهر با داد میگه: من از تو هیچی نمیخوام… فقط میگم ترنم به اندازه ی کافی تاوان پس داده… هنوز هم داره پس میده میگم از این بیشتر عذابش ندین… اگه از عذابش لذت میبرید براتون میگم… از ارث واسه ی همیشه محروم شده… از محبت خونواده محروم شده… خرج زندگیش رو به سختی در میاره… پدر و مادر و طاها باهاش حرف نمیزنند… خوده من هم جواب سلامش رو به زور میدم… حتی غذایی که اون درست کنه رو هم هیچکدوم نمیخوریم حتی حق نداره با ما سر یه میز غذا بخوره… زندگی ترنم خیلی وقته نابود شده دیگه چی رو میخوای نابود کنی… اینا فقط یه قسمت کوچیک از بدبختیهای ترنمه… فقط کافیه یه روز از نزدیک شاهد عذاب کشیدنش باشین بعد میفهمید من چی میگم…

بعد با تاسف به سروش میگه: با این حماقت تو پدرم اون رو از خونه بیرون مینداخت… محال بود حرفش رو باور کنه… بخاطر گشته هیچکس باورش نداره… و بعد اون آواره ی کوچه و خیابون میشد… اینجوری عقده هات خالی میشد؟

با داد میگه: آره؟

نگاهم به سیاوش و سروش میفته که با دهن باز نگام میکنند… تو نگاهشون ناباوری موج میزنه… آهی میکشمو هیچی نمیگم

طاهر با جدیت میگه: دفعه ی بعد سعی کن برای انتقام یه آدم زنده رو انتخاب کنی کسی که روحش مرده دیگه چیزی واسه از دست دادن نداره

بعد از تموم شدن حرفش با گام های بلند به قسمتی از باغ که شالم اونجا افتاده میره… شالمو برمیداره… بعد با اخم به طرف من میادو با دیدن کت سیاوش روی شونه هام اخماش بیشتر تو هم میره… لباسام رو به سمت من پرت میکنه و با اخم کت اسپرتش رو از تنش خارج میکنه و به شدت به طرفم میندازه… بعد هم به کت سیاوش چنگ میزنه و اون رو از روی شونه هام برمیداره و با داد میگه: چرا قبولش کردی؟

با ترس میگم: طاهر من…..

چنگی به بازوم میزنه و به شدت از روی زمین بلندم میکنه و میگه: فعلا خفه شو… فکر نکن امشب تو رو مقصر نمیدونم… مطمئن باش حال تو رو هم امشب میگیرم… اگه تو سالن مینشستی و از جات تکون نمیخوردی این اتفاقا نمی افتاد… مثله همیشه باعث عذاب همه ای

با ناراحتی میگم: به خدا من…………

هنوز حرفم تموم نشده که با یه سیلی از جانب طاهر ساکت میشم

سیاوش سریع خودش رو به طاهر میرسونه بازوی طاهر رو میگیره و اون رو از من جدا میکنه… با ناراحتی میگه: چیکار میکنی؟

طاهر پوزخندی میزنه و با خشم بازوش رو از چنگ سیاوش در میاره و میگه: چیه؟… مگه همیشه نمیخواستی ترنم رو تو این وضع ببینی…

با داد میگه: خوب حالا ببین… مگه بدبختی ترنم خوشحالت نمیکنه پس ببینو لذت ببر

سیاوش میخواد چیزی بگه که با داد طاهر که خطاب به من میگه: آماده شو… خونه میریم

با ترس سری تکون میدمو لباسام رو که جلوی پام افتاده به همراه کت طاهر و سیاوش از روی زمین برمیدارم… مانتوم که دیگه قابل استفاده نیست… شالم رو روی سرم میندازمو کت طاهر رو هم میپوشم… بعد از مرتب کردن سر و وضعم به طرف طاهر میرمو بدون هیچ حرفی کت سیاوش رو بهش میدم… چنگی به کت میزنه و اون رو به طرف سیاوش پرت میکنه و میگه: ممنون بابت کت

سیاوش کت رو روی هوا میگیره… سری تکون میده و هیچی نمیگه… هنوز هم تعجب ناباوری رو از چشمای هر دوتاشون میخونم… میدونم حرفای طاهر شکه شون کرده… لابد فکر میکردن این مدت که اونا سختی میکشیدن من داشتم مثله ملکه ها با آرامش زندگیمو میکردم

طاهر بازوم رو میگیره و زیر لبی از سیاوش و سروش خداحافظی میکنه و از جلوی نگاه های غمگین سیاوش و چشمای متعجب سروش رد میشه و من رو با خودش میبره

سروش تازه به خودش میادو با ناراحتی میگه: طاهر

طاهر با خونسردی برمیگرده و بدون هیچ حرفی نگاش میکنه

سروش با لحن غمگینی میگه: امشب ترنم مقصر نبود… کاریش نداشته باش

صدای پوزخند طاهر رو میشنوم

سروش با نگرانی به من و طاهر نگاه میکنه ولی طاهر بدون توجه به اون بازوم رو بیشتر فشار میده و من رو با خودش میکشه… دلم عجیب گرفته… همینجور که از سروش و ساوش دور میشیم سنگینی نگاشونو رو روی خودم احساس میکنم… یاد شعری میفتم که مصداق حال منه

هر چه باشی نازنین ایام خارت میکند

هر چه باشی شیردل دنیا شکارت میکند

هر چه باشی با لب خندان میان دیگران

عاقبت دست طبیعت اشک بارانت میکند

چقدر دلم شکسته… همینجور که با طاهر از باغ دور میشم به چند ساعت دیگه فکر میکنم که چه جوابی ب

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3 / 5. شمارش آرا : 3

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا