چهارشنبه , می 12 2021

آرشیو برچسب های: ویدیا جلد دوم

رمان ویدیا جلد دوم پارت یک

رمان ویدیا جلد دوم

رو به روی آینه ی قدی ایستاد و دستی به کراواتش کشید. چند ضربه به در خورد و خدمتکار وارد اتاق شد. -قهوه تون رو آوردم آقا. -بذارش رو میز. -چشم. با رفتن خدمتکار کفشی از کمد برداشت . فنجان سفید قهوه رو به دست گرفت عطر تلخ قهوه باعث …

ادامه مطلب »