رمان عابر بی سایه

رمان عابر بی سایه

نام رمان : عابر بی سایه نویسنده : زینب ایلخانی خيابان هاى اين شهر مرا بى تو نميخواهند… خاطره هايم امشب به يقين جنايت كار ترين قاتل زمانه خواهند شد… به من كه نه! به زنى كه زمانى دوستش داشتى رحمى بكن و قدرى از خودت را برايم باقى بگذار …

ادامه مطلب »