رمان شاه شطرنج

رمان شاه شطرنج

رمان شاه شطرنج

رمان شاه شطرنج نویسنده: P*E*G*A*H خلاصه داستان: گیرم که باخته ام !!! اما کسی جرات ندارد به من دست بزند یا از صفحه بازی بیرونم بیندازد . شوخی که نیست , من شاه شطرنجم !!! تخریب می کنم آنچه را که نمی توانم باب میلم بسازم . آرزو طلب نمیکنم، …

Read More »