آرشیو ماهانه: می 2021

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۸۱

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 81

  همین که دهن باز کردم چیزی بگم دستش روی یقه پیراهنم نشست و به سمت خودش داخل خونه کشیدم و تا بخوام به خودم بیام لبهاش بودن که روی لبهای نیمه بازم نشستن و به شدت شروع کرد به بوسیدنم چند ثانیه اول ب‍ُهت زده بودم ولی زودی به …

ادامه مطلب »