آرشیو ماهانه: مارس 2021

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۷۶

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 76

      ” نیما “   صورتش کبود کبود شده و تموم رگ های پیشونی و گردنش بیرون زده بودن تکونش دادم و با استرس اسمش رو صدا زدم    _آینااااز چی شدی دختر ؟؟   معلوم بود شوکه شده و نمیتونه نفس بکشه برای اینکه به خودش بیارمش …

ادامه مطلب »

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۴۳

رمان ویدیا جلد دوم پارت 43

  #ایران_تهران #یاس     یاس از اتاق بیرون اومد. شاهو و ملیکا پشت میز صبحانه نشسته بودند.    تمام این چند روز با خودش کلنجار رفته بود. نباید میذاشت پدرش متوجه بشه که از همه ی ماجرا خبر داره.    ملیکا با دیدن یاس لبخندی زد.   -بیا عزیزم …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۷۵

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 75

    هق هق گریه اش اوج گرفت ، درحالیکه روی صندلی افتاده بود با سر و صورتی آشفته و بهم ریخته خون بود که از دهنش بیرون میزد و با چشمای اشکی بهم خیره مونده بود انگشت اشاره ام رو جلوی صورتش تکونی دادم و حرصی گفتم : _بار …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۷۴

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 74

  حدسم درست بود که نمیخواست باهاشون بره ، چون آیناز بعد از سوار کردن جورج تو ماشین چند دقیقه ای با راننده صحبت کرد که اونم سر آخر دستشو روی سینه اش به نشونه احترام گذاشت و سوار ماشین شد و رفت حالا فقط آینازی مونده بود که کیفشو …

ادامه مطلب »

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۴۲

رمان ویدیا جلد دوم پارت 42

#ایران_کیش #علیرام   سؤالی نگاهم رو بهش دوختم. اشک توی چشم هاش حلقه زده بود. با صدایی که می لرزید لب باز کرد. -بخاطر اون داری من و پس می زنی؟ ابرو در هم کشیدم. -منظورت چیه؟ -منظورم رو خوب می فهمی! تو بخاطر اون دختره داری من و پس …

ادامه مطلب »